Bruno Schulz Festiwal

Bruno Schulz Festiwal

Wrocław, 20 – 24 listopada 2013

 

Bruno Schulz Festiwal (BSF) to międzynarodowy festiwal sztuki i literatury.

Bruno Schulz – patron BSF – pozostaje jednym z najczęściej czytanych, tłumaczonych, komentowanych i adaptowanych autorów piszących w języku polskim na świecie. Od końca roku 2012 prawa do jego twórczości weszły w domenę publiczną, co oznacza, że za sprawą możliwych wznowień (nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju) dzieło autora „Sanatorium pod Klepsydrą" będzie jeszcze intensywniej obecne w kulturowym krwioobiegu.

 

Bruno Schulz jest także symbolem tragicznej historii narodu żydowskiego i ofiarą Holokaustu – najdrastyczniejszego epizodu w europejskiej historii narodu żydowskiego.

 

Stąd decyzja o postawieniu figury „Bruno Schulz", jako podstawowego znaku cyklicznego festiwalu – święta sztuki i literatury.

Każdej edycji BSF towarzyszy sesja naukowa na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2013 odbędzie się sesja poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi.

 

BSF ma za zadanie kreowa wyjątkowe wydarzenia i łączy je ze sobą w ten unikalny sposób, który goś pierwszej edycji BSF, Ludwik Flaszen nazwał „festiwalem studyjnym". Celem organizatorów jest bowiem z jednej strony zapewnienie bardzo dużej frekwencji w czasie wydarzeń festiwalowych oraz różnych działań z pozoru nieprzystających do powagi tematu (gry miejskie, happeningi, murale, koncerty i cały szereg inicjatyw głównie z wykorzystaniem internetu i nowego kanonu komunikacji społecznej – które były już elementami pierwszej edycji BSF), z drugiej zaś prezentowanie z głęboką refleksją i bezkompromisową powagą jak największej liczby rozmów o literaturze czy – szerzej – o kulturze i sztuce oraz skuteczne włączanie ich w społeczno-ideową tkankę Wrocławia i Polski, a może, kto wie, i całego świata.

 

Dalekosiężnym celem BSF jest współudział w tworzeniu społeczeństwa:

 

- które rozumie znaczącą rolę edukacji poprzez kulturę i sztukę w kształtowaniu postaw życiowych
- które rozumie wagę i złożonoś poję : tożsamości i pamięci historycznej oraz nieoczywistoś zagadnień związanych z aktem tworzenia
- którego cząstki-jednostki aktywnie uczestniczy będą w dialogu oraz rozwoju idei tolerancji i otwartości

 

BSF to także przestrzeń, w której możliwe są starcia postaw światopoglądowych i śmiała dyskusja o problemach zarówno współczesności, jak i historii, problemach rozważanych i poznawanych przez pryzmat najwyższej klasy dzieł literatury i sztuki oraz ich twórców.

 

Idea oraz misja BSF znalazły zrozumienie u dwóch najważniejszych partnerów wydarzenia: Prezydenta Miasta Wrocławia i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co sprawiło, że Wydawnictwo EMG (producent wykonawczy BSF) zawarło długoletnie umowy na realizację tego przedsięwzięcia we Wrocławiu.

 

 

 

Regulamin konkursu na udział we Wrocławskiej Konferencji Bibliotekarzy organizowanej przez Miasto Wrocław, Instytut Książki i Wydawnictwo EMG jako impreza towarzysząca Bruno Schulz Festiwal Wrocław 2013.

 

1. Miasto Wrocław, Instytut Książki i Wydawnictwo EMG ogłaszają ogólnopolski konkurs dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych.

 

2. Konkurs ma na celu wyłonienie uczestników Konferencji Bibliotekarzy, która, jako impreza towarzysząca, odbędzie się w ramach Festiwalu Schulza we Wrocławiu.

 

3. Konferencja będzie miała charakter dwuetapowy – pierwsze dwa dni będą poświęcone wykładom dla bibliotekarzy i pracy wokół interesujących ich zagadnień, pozostałe dwa: szkoleniu z zakresu organizacji imprez, zakończonego przygotowaniem wzorcowego projektu imprezy. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem podpisanym przez Dyrektora Instytutu Książki Pana Grzegorza Gaudena oraz Dyrektora Programowego Bruno Schulz Festiwal Pana Marcina Barana.

 

4. W ramach prac konkursowych uczestnicy przygotują dwustronnicowy (maksymalnie 3600 znaków) opis imprezy, którą chcieliby zorganizować w swojej placówce. Praca powinna uwzględniać jedynie merytoryczną koncepcję planowanego wydarzenia ze szczególnym uwzględnieniem: rodzaju imprezy, uzasadnienia wyboru formy i tematu wydarzenia, nazwisk zaproszonych gości, czasu trwania, sposobu promocji i ewentualnych imprez towarzyszących. Prace nadsyłane będą w jednym pliku, opatrzonym imieniem i nazwiskiem oraz miejscem pracy bibliotekarza.

 

5. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Konferencji Bibliotekarzy organizowanej we Wrocławiu w dniach 21 listopada – 24 listopada 2013 w czasie trwania Bruno Schulz Festiwal. Skorzystanie z nagrody i udział w konferencji wymaga zaakceptowania niniejszego regulaminu. Koszty pobytu (przejazd, nocleg, wyżywienie) pokrywa organizator.

 

6. Do udziału w konferencji zakwalifikowanych zostanie 20 uczestników, którzy w terminie do dnia 5 listopada 2013 roku włącznie nadeślą równocześnie na adresy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pracę opisaną w punkcie 4 niniejszego regulaminu. Listę zakwalifikowanych uczestników, jury (przedstawiciele Instytutu Książki i wydawnictwa EMG) poda do publicznej wiadomości na stronach Instytutu Książki do dnia 8 listopada 2013.

 

7. Zakwalifikowani uczestnicy przyjadą do Wrocławia w środę 20 listopada 2013 pomiędzy godziną 14.00 a 22.00. W tych godzinach zostaną zakwaterowani. Spotkanie organizacyjne zostało zaplanowane na godzinę 8.00, 21 listopada 2013 w miejscu zakwaterowania.

 

8. Jeśli do udziału w konferencji zakwalifikuje się uczestnik z Wrocławia, organizatorzy nie zapewnią mu noclegu, natomiast otrzyma on wyżywienie w zakresie: obiad, kolacja.

 

9. Konferencja i szkolenie rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 24 listopada. Uczestnicy mają zapewniony nocleg od 20 do 24 listopada.

 

10. Konferencja będzie odbywać się w czwartek i piątek pomiędzy 9.00 a 13.00, szkolenie w sobotę 9.00 do 14.00, a w niedzielę w godzinach 10.00 do 15.00.

 

11. Konferencja będzie miała charakter zamknięty. Uczestnicy wysłuchają dwóch wykładów dziennie w cyklach 45 minutowych. Wśród wykładowców znajdą się się goście Bruno Schulz Festiwal. Po każdym wykładzie przewidziano rozmowę z wykładowcą i dyskusję. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch grupach po 10 osób i poprowadzą je organizatorzy i pracownicy najważniejszych festiwali literackich w Polsce, których zadaniem będzie praca z uczestnikami zarówno w zakresie oceny ich aplikacji konkursowych, jak i stworzenia wspólnego projektu modelowego wydarzenia.

 

13. Uczestnicy mają prawo uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach Bruno Schulz Festiwal 2013 oraz otrzymają zaproszenia na zamknięte imprezy festiwalowe.

 

14. Celem konferencji i szkolenia jest poszerzanie wiedzy i integrowanie środowiska bibliotekarzy, a także praca warsztatowa w zakresie organizacji imprez literackich. Wskazane jest w konstruowaniu koncepcji zadania konkursowego unikanie jakichkolwiek ograniczeń zarówno merytorycznych jak i organizacyjnych.

 

15. Autorzy zwycięskich prac wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali laureatami konkursu. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany oraz nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik.

 

16. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie, jeśli zaistnieją okoliczności od niego niezależne jak również prawo do przyjęcia na szkolenie mniejszej niż 20 liczby osób.

 

 

Program wydarzeń
Bruno Schulz Festiwal
Wrocław, 20-24 listopada 2013 roku

 

15-24 listopada

Plenerowa wystawa planszowa - dziedzictwo polsko-żydowskiego artysty
ARTUR SZYK (1894–1951). ŻYD, POLAK, PATRIOTA, ILUMINATOR
Rynek przy Fontannie

 

20 listopada - 14 stycznia
Impreza towarzysząca
Wystawa prac Ewy Mańkowskiej
OBRAZY I TWARZE
(Wernisaż: 19 listopada, g. 18.00)
Klubokawiarnia Mleczarnia, ul. Włodkowica 5

 

20-24 listopada, g. 10.00-18.00
Wystawa prac Artura Szyka - dziedzictwo polsko-żydowskiego artysty
ARTUR SZYK (1894–1951). ŻYD, POLAK, PATRIOTA, ILUMINATOR
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula (parter) oraz Sala Pod Kopułą (I p.)

 

20-24 listopada
Kiermasz książek gości Bruno Schulz Festiwal
KSIĄŻKI NAJROZMAITSZE
Księgarnia Hiszpańska ELITE, ul. Szajnochy 5

 

środa, 20 listopada

17.45
TĘSKNOTA ZA REALIZMEM
Andrzej Bart, Eustachy Rylski; prowadzenie: Andrzej Skrendo
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

 

19.15
Spotkanie autorskie
MARCIN BARAN. ZEBRANE. WIERSZE I POEMATY 1983-2013
Marcin Baran; prowadzenie: Paweł Próchniak i Marcin Świetlicki
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

 

21.15
Atelier fotografii portretowej
STARE FOTOGRAFIE, NOWE OPOWIEŚCI, MUZYKA NA ŻYWO
Marcin Sudziński (obraz), Marcin Świetlicki (głos) i Michał Wandzilak (dźwięk)
Klubokawiarnia Mleczarnia, ul. Włodkowica 5

 

czwartek, 21 listopada

9.00-13.00
WROCŁAWSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY
z udziałem Wojciecha Bonowicza i Eustachego Rylskiego
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Reja 1/3
(impreza zamknięta)

 

9.30-14.45
Konferencja naukowa
TADEUSZ RÓŻEWICZ – PRÓBA REKONSTRUKCJI. BIO-GRAFIA, HISTORIA, KULTURA
Jacek Łukasiewicz Stary poeta w historii
Wojciech Browarny Biografia i powtórzenia. Autokreacje Tadeusza Różewicza po 1984 roku
Jarosław Fazan Deptanie Baconowi po piętach – tranzytywny autoportret poety „w stanie Niepokoju"
Tomasz Kunz Bio-grafia Różewicza
Adam Poprawa Późne sylwy Różewicza
Joanna Trzeciak Ecce homo, czyli Różewicz w sosie własnym: próba interpretacji
Paweł Próchniak We śnie, w nocy (uwagi o wygłosowym cyklu „Poezji")
Piotr Śliwiński Rozwidlenia i kontradykcje
Uniwersytet Wrocławski, Filologia Polska, pl. Biskupa Nankiera 15, sala im. Władysława Nehringa

 

16.30
MAX BLECHER – RUMUŃSKI BRUNO SCHULZ
Sabra Daici, Jerzy Jarzębski, Joanna Kornaś; prowadzenie: Paweł Próchniak
Mediateka, pl. Teatralny 5

 

20.30
Wernisaż wystawy
ARTUR SZYK (1894–1951). ŻYD, POLAK, PATRIOTA, ILUMINATOR
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Sala Pod Kopułą (I p.)

 

piątek, 22 listopada

9.00-13.00
WROCŁAWSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY
z udziałem Magdaleny Tulli i Dariusza Rosiaka
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Reja 1/3
(impreza zamknięta)

 

9.30-14.45
Konferencja naukowa
TADEUSZ RÓŻEWICZ – PRÓBA REKONSTRUKCJI. BIO-GRAFIA, HISTORIA, KULTURA
Andrzej Skrendo O pojęciu tekstu (w praktyce artystycznej Różewicza i w badaniach nad jego twórczością)
Alina Świeściak Tadeusz Różewicz wobec kryzysu sztuki i estetyki
Anna Kałuża Różewicz i poeci innych końców poezji
Grzegorz Niziołek Ressentiment: późny teatr Różewicza
Krzysztof Uniłowski O obrotach ciał fizycznych
Aleksandra Szczepan Zagadka Porfiriusza: „recycling" Tadeusza Różewicza i pytanie o zasadę pojedynczości
Jerzy Franczak Maszyny antropologiczne w dramatach Różewicza
Dariusz Czaja Z życia nosorożców. Zoo-logia Różewicza
Uniwersytet Wrocławski, Filologia Polska, pl. Biskupa Nankiera 15, sala im. Władysława Nehringa

 

16.15
PRÓBY KONSTRUOWANIA PRZESZŁOŚCI
Agata Bielik-Robson, Dariusz Rosiak; prowadzenie: Piotr Śliwiński
Mediateka, pl. Teatralny 5

 

18.00
Impreza towarzysząca, organizowana przez Centrum Kultury „Zamek"
Koncert P.G.R.
POEZJAZZ
Pub Szajba 21, ul. św. Antoniego 2-4
Impreza biletowana  bilety do nabycia w kasie CK „Zamek" lub przez stronę organizatora

 

18.00
JESTEM. PISZĘ
Natasza Goerke, Olga Tokarczuk, Magdalena Tulli; prowadzenie: Stanisław Bereś
Mediateka, pl. Teatralny 5

 

21.00
SENNE OPOWIEŚCI
Bogdan de Barbaro, Bożena Keff, Anna Wasilewska, Adam Wiedemann; prowadzenie: Adam Poprawa
Mediateka, pl. Teatralny 5

 

sobota, 23 listopada

9.00-14.00
Szkolenie
WROCŁAWSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Reja 1/3
(impreza zamknięta)

 

9.30-14.45
Konferencja naukowa
TADEUSZ RÓŻEWICZ – PRÓBA REKONSTRUKCJI. BIO-GRAFIA, HISTORIA, KULTURA
Inga Iwasiów Matka raz jeszcze odchodzi
Piotr Bogalecki Widma poety. Poeta widma
Krystyna Pietrych O czym mówi Różewicz, gdy mówi o bieli
Jerzy Jarniewicz Poeta patrzy na obraz. Różewiczowskie wypady poza język i metaforę
Jakub Momro Formalizm afektów. Racine, Beckett, Różewicz
Arleta Galant Uśmiechy i urazy. Różewicz, kobiety, popkultura
Dorota Kozicka „Na obrzeżach" Różewicza
Joanna Orska Pies i kot czyli rozprawy mistrzów (Różewicz wobec Miłosza)
Uniwersytet Wrocławski, Filologia Polska, pl. Biskupa Nankiera 15, sala im. Władysława Nehringa

 

11.00-15.00
Pokaz otwarty
Portrety na szkle w technice mokrej płyty kolodionowej
FOTOGRAF PRZYJECHAŁ!
Marcin Sudziński
Księgarnia Hiszpańska ELITE, ul. Szajnochy 5

 

15.15
MESJASZ BRUNONA SCHULZA – PRÓBA REKONSTRUKCJI
Paweł Huelle
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

 

17.00
PRZYPOMINAMY: LEO LIPSKI
Wojciech Bonowicz, Jerzy Jarzębski, Jan Zieliński
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

 

19.00
Spotkanie autorskie
HANNA KRALL
Fragmenty utworów Hanny Krall czyta Anna Polony; prowadzenie: Jacek Antczak
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

 

niedziela, 24 listopada

 

10.00-15.00
Szkolenie
WROCŁAWSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Reja 1/3
(impreza zamknięta)

 

12.00-16.00
Gra miejska
DYBUKI
Księgarnia Hiszpańska ELITE, ul. Szajnochy 5

 

15.00
Goście Bruno Schulz Festiwal uwalniają swoje książki
KSIĄŻKI RZUCONE NA RYNEK
Rynek przy skrzynce bookcrossingu

 

19.00
Impreza towarzysząca, odbywająca się w ramach Międzynarodowego Seminarium Translatorskiego Tłumacze bez granic
WIECZÓR Z ANNĄ ACHMATOWĄ I AKMEISTAMI
Kamienica pod Złotym Słońcem, Rynek 6

 

19.30
Wspólny koncert Świetlików (Polska) i Balatonu (Węgry)
POLAK, WĘGIER DWA BRATANKI I TAK DALEJ
Impart, ul. Mazowiecka 17, sala teatralna
Impreza biletowana - bilety do nabycia od 15 listopada w Księgarni Hiszpańskiej ELITE, ul. Szajnochy 5
oraz na godzinę przed koncertem w Imparcie

 

Podziel się!

Komentarze:

Kod antyspamowy
Odśwież

Aby Skomentować Kliknij Tutaj

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!
  • Zobacz Mini Tutorial