I am just a Child – Wymiana w Turcji

W dniach 20 - 26 czerwca 2019 r. wolontariusze Stowarzyszenia Sztukater -  Anna, Jakub K., Jakub W., Julita, Mateusz i Wiktoria uczestniczyli w Wymianie Młodzieży "I am just a Child", realizowanej w ramach programu Erasmus+. Projekt odbył się w miejscowości Adana w Turcji.

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY RELACJE NASZYCH WOLONTARIUSZY.

 

Anna

W dniach 20-26.06.2019 roku miałam możliwość uczestniczyć w projekcie „I am just a Child" realizowanym w ramach programu Erasmus+ Youth Exchange Programme.

 

Projekt prowadzony przez prawniczą grupę Çukurova Empati Hukuk Platformu odbył się w Turcji w Adanie z udziałem 36 uczestników z takich krajów partnerskich jak: Turcja, Słowacja, Hiszpania, Polska, Włochy i Litwa.

 

Tematyka poświęcona została problematyce przemocy fizycznej, psychicznej, psychologicznej i seksualnej wobec dzieci.

 

Celem projektu było podniesienie świadomości na temat tego, jak poważne są skutki statystyk dotyczących przemocy wobec dzieci. Projekt miał również na celu zachęcenie uczestników do odegrania ważnej roli w rozwiązywaniu wspólnych problemów Europy w tym zakresie oraz zwrócenie uwagi organizacji pozarządowych i decydentów na temat przemocy wobec dzieci w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 

Podczas realizacji projektu mieliśmy możliwość poszerzenia wiedzy na temat zjawiska agresji i przemocy wobec dzieci w poszczególnych krajach, uświadomienia sobie zagrożeń wynikających z ich stosowania. Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zwiększenia wrażliwości uczestników na krzywdę innych i mam nadzieję będzie miało znaczny wpływ na podniesienie jakości pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą.

 

W czasie projektu braliśmy udział w wielu aktywnościach, dzięki którym mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę na temat skali przemocy wobec dzieci w kontekście międzynarodowym. Uczestniczyliśmy w panelach dyskusyjnych, pracach w grupach. W zespołach międzynarodowych omawialiśmy zagadnienia związane z przemocą, jej skutkami, jak również koniecznością edukacji dorosłych i dzieci w zakresie problematyki przemocy oraz profilaktyką. Wspólnie prezentowaliśmy efekty naszej współpracy w postaci plakatów, prezentacji, baneru wywieszonego na fasadzie hotelu, w którym mieszkaliśmy oraz pantomimy – filmu. Istotnym punktem projektu było spotkanie z przedstawicielami Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği – Stowarzyszenia dbającego o prawa kobiet i dzieci w Adanie oraz przedstawicielem lokalnej służby zdrowia – lekarzem rodzinnym. Podczas spotkania omówiliśmy wspólnie problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkujących na terenie Adany. Poznaliśmy zasady funkcjonowania stowarzyszenia, realizowane przez nie zadania oraz rolę lekarza rodzinnego w tym procesie. Podczas dyskusji próbowaliśmy wspólnie znaleźć rozwiązania istniejących problemów.

 

Mieliśmy także możliwość poznania kultury, historii, języka i zwyczajów panujących w krajach, z których pochodzili uczestnicy projektu. W tym celu inicjowane były liczne gry zespołowe, energizery oraz organizowane wieczory kulturowe. Odbyliśmy również jednodniową wycieczkę nad morze. Wszystkie te działania pozwoliły nam nawiązać bliskie przyjacielskie relacje ze wszystkimi uczestnikami.

 

Projekt oceniam bardzo pozytywnie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Był to tydzień pełen wielu nowych wrażeń i doświadczeń. Czas pełen emocji, nauki, kreatywności, ale i świetnej zabawy. Czas intensywnej, efektywnej pracy
w kręgu tak niesamowitych osób. Był to pierwszy projekt, w którym brałam udział, ale z pewnością nie ostatni.....

 

Ania

Jakub K.

19 czerwca 2019r. - jako 6-o osobowa grupa z Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie rozpoczęliśmy program Erasmus+. Początkowo wyruszyliśmy autokarem z Polski do Wiednia a następnie z Wiednia udaliśmy się do Stambułu samolotem. W Stambule zatrzymaliśmy się krótko na noc, wstępnie zapoznając się z kulturą Turecką przed snem.

 

20.06.2019r. - Wcześnie rano dotarliśmy do Adany, gdzie od razu udaliśmy się do hotelu. W nim czekał na nas już koordynator projektu - Murat Kaya - który ciepło nas powitał a także wyjaśnił jego rolę. Z racji naszego wczesnego przybycia pokoje nie były jeszcze dla nas gotowe, ponieważ byliśmy pierwszą przybyłą grupą, więc postanowiliśmy udać się na długi, parogodzinny spacer po mieście. Po powrocie ze spaceru zjedliśmy obiadokolację w hotelu a po niej zapoznaliśmy się z pozostałymi uczestnikami projektu z innych krajów a także założeniami projektu.

 

21.06.2019r. - Po śniadaniu dzień rozpoczęliśmy tzw. "energizers" czyli krótkimi grami mającymi na celu rozbudzić organizm. Następnie przeszliśmy do projektu, którego głównym zagadnieniem tego dnia były problemy dzieci i młodzieży w krajach uczestniczących w projekcie, określenie, jakie problemy występują głównie w konkretnych krajach a jakie są uniwersalne dla wszystkich. Następnie każdy kraj omówił te problemy na forum publicznym gdzie dyskutowano jak można je zwalczać. Następnie przeszliśmy do stworzenia małych plakatów z każdego kraju, które obrazowały pozytywne cechy i zachowania dzieci oraz stworzyliśmy większy transparent, na którym zgromadzono cechy każdej obecnej narodowości. Na koniec dnia zorganizowano pierwszy z "wieczorków kulturowych", polegających na zaprezentowaniu potraw, tradycji oraz kultury kraju prowadzącego "wieczorek". Tego dnia to Turcja była pierwszym organizatorem takowego.

 

22.06.2019r. - Tym razem zamiast grupować się wedle krajów stworzyliśmy grupy mieszane zawierające w sobie po jednym uczestniku z każdego kraju. Dobrani w taki sposób przygotowywaliśmy się do spotkania z przedstawicielami organizacji chroniącej dzieci i kobiety w Adanie, podania rozwiązań występujących problemów i sformułowania pytań do nich. Wieczór kulturowy tego dnia przypadał Słowacji oraz Włochom.

 

23.06.2019r. - Tego dnia spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji chroniącej dzieci i kobiety w Adanie a także z lekarzem rodzinnym. Rzucili więcej światła na problemy dzieci z domów dziecka a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Spotkanie to przebiegało w formie dyskusji w trakcie której zostało zadane mnóstwo pytań. Wieczorem zaprezentowali się przedstawiciele Litwy oraz Hiszpanii.

 

24.06.2019r. - Tego dnia dobrani w grupy międzynarodowe dostaliśmy zadanie stworzenia krótkiego filmu pokazującego negatywne zachowanie wobec dzieci w różnych miejsca m.in. w szkole, a także znęcanie się oraz wykorzystywanie do ciężkich robót. Połowa grup musiała wykonać swoje filmy w konwencji pantomimy, więc część filmów była niema. W drugiej części dnia mieliśmy przygotować potencjalne projekty dla Erasmus + uwzględniając w nich budżet a także plan projektu dzień po dniu. Wieczór kulturowy przypadł tego dnia naszej grupie - Polskiej. Pokazaliśmy nasz kraj w prezentacji oraz quiz'ie, a także opowiedzieliśmy o Stowarzyszeniu Sztukater i naszej szkole.

 

25.06.2019r. - W ostatni dzień udaliśmy się nad Morze Śródziemne a po powrocie do hotelu przystąpiono do podsumowania projektu oraz rozdania certyfikatów Youthpass. Reszta dnia upłynęła na pożegnaniach oraz ostatniej możliwości spędzenia ze sobą czasu. Jako pierwsza grupa, która miała zorganizowany powrót udaliśmy się na lotnisko.

 

Udział w projekcie pozwolił mi na zapoznanie się z kompletnie nowymi kulturami po raz pierwszy w życiu, a także zapoznanie się z problemami, które występują zarówno w moim kraju jak i w krajach biorących udział w projekcie. Upewniłem się także, co do moich zdolności językowych i komunikacji w języku angielskim, oraz uważam, że dzięki projektowi rozwinąłem wyżej wymienione.

 

Jakub

Jakub W.

W dniu 19 czerwca 2019r. 6 osobową grupą z Zespołu Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie pojechaliśmy do Turcji z Erasmus-em+ na projekt "I am just a child". Podróż rozpoczęliśmy od wyjazdu nocą z Łodzi ku Wiedniowi autokarem, a następnie samolotem do Stambułu. Mimo bardzo długiej drogi zaczęliśmy od razu zapoznawać się z kulturą malowniczej Turcji. Rano ruszyliśmy do naszego głównego celu jakim była Adana.

 

Dnia 20.06.2019r. zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez prowadzącego projektem Murat'a Kaya. Cały dzień minął nam na zwiedzaniu i poznawaniu Adany.

 

Następnego dnia projektu 21.06.2019r. po śniadaniu ruszyliśmy z realizacją projektu gdzie poruszyliśmy różne poważne tematy takie jak: opis problemu dzieci i młodzieży w danej narodowości, przedstawieniu ich i próbę ich rozwiązania. Kolejną rzeczą było wykonanie plakatu ukazujące pozytywne aspekty dzieci poszczególnych krajów. Razem stworzyliśmy również wielki baner projektu, gdzie każdy kraj przedstawił na nim rzeczy cechujące ich narodowość. Wieczór kulturowy rozpoczęła Turcja.

 

Kolejnego dnia projektu 22.06.2019r. dobraliśmy się w grupy międzynarodowe, przygotowaliśmy się do spotkania z przedstawicielem organizacji, która chroni i pomaga dzieciom. Zapisaliśmy pytania jakie nas nurtowały, a następnie przedstawiliśmy je na spotkaniu. Podczas samej pracy integrowaliśmy się ze sobą. Jak co każdy wieczór odbył się "wieczór kulturowy", który tym razem przygotowały Słowacja i Włochy.

 

23.06.2019r. był to 3 dzień i jeden z kluczowych ze względu na spotkanie z lekarzem rodzinnym, któremu opowiedzieliśmy co przygotowaliśmy dnia wcześniejszego. Omawialiśmy problemy dzieci i kobiet z środowisk dysfunkcujnych w Turcji oraz zadawaliśmy dużo pytań o ich zapobieganie. Resztę dnia spędziliśmy na zwiedzaniu miasta. Wieczór kulturowy przygotowany został przez Hiszpanię i Litwę.

 

Dzień 24.06.2019r. był to dzień kolejnych prac w grupach międzynarodowych, gdzie mieliśmy stworzyć krótkie filmiki, które dotyczyły złych zachowań wobec dzieci. Zadanie wymagało dużej kreatywności i zaangażowania, lecz nie obyło się również bez dobrej zabawy i integracji. Ten wieczór należał do nas, przygotowaliśmy narodowe specjały oraz prezentacje przedstawiające nasz kraj jak i Stowarzyszenie Sztukater.

 

Ostatni dzień był to dzień odpoczynku, zatem wybraliśmy się nad morze oddalone o 80km, gdzie świetnie się bawiliśmy. Wieczorem otrzymaliśmy certyfikaty ukończenia projektu. Następnie pożegnaliśmy się z uczestnikami i ruszyliśmy ku Polsce, do domu.

                                                                                                         Jakub

Julita

Dnia 19 czerwca 2019 roku grupą z Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie (k.Łasku) wyruszyliśmy ku przygodzie z Erasmus-em+ w południowej części Turcji - Adana. W drodze do celu zatrzymaliśmy się na noc w Stambule, gdzie mimo długiej podróży -początkowo z Polski do Wiednia autokarem, następnie z Wiednia do Stambułu samolotem- postanowiliśmy pomału zapoznawać się z turecką kulturą.

 

Rankiem następnego dnia (20.06.2019) znaleźliśmy się już w Adanie. Zostaliśmy ciepło przywitani przez koordynatora projektu - Murat'a Kaya - następnie przeszliśmy do zwiedzania paru zakątków miejsca, w którym byliśmy.

 

Po długim spacerze przeszliśmy do jadalni, gdzie podano nam pyszną obiadokolację, a zaraz po niej wraz z innymi uczestnikami projektu rozpoczęliśmy zapoznanie z projektem.

 

21 czerwca po śniadaniu rozpoczęliśmy dzień już od samej realizacji projektu "I am just a child" począwszy od zabaw kolejnymi krokami przeszliśmy do poważniejszych tematów typu: opis problemów dzieci i młodzieży danego kraju, prezentacja ich na forum
i wyciągnięcie ewentualnych sposobów na rozwiązanie danego problemu. Wykonaliśmy również miniplakaty, obrazujące pozytywne cechy oraz zachowania dzieci z poszczególnych krajów. Wspólnymi siłami stworzyliśmy również wielki baner, ukazujący cechy danej narodowości. Wieczorem został zorganizowany tzw. "wieczorek kulturowy", gdzie jako pierwsza zaprezentowała się Turcja.

 

Następnego dnia (22.06.2019r.) dobrani w grupy międzynarodowe, przygotowywaliśmy się do spotkania z przedstawicielami organizacji chroniącej dzieci i kobiety w Adanie, podania rozwiązań występujących problemów i sformułowania pytań do nich. Dzięki temu nie dość, że każdy z nas miał możliwość wyrażenia własnego zdania na zadany temat, to dodatkowo zintegrowaliśmy się z innymi uczestnikami z 5 różnych narodowości. Po zaprezentowaniu innym grupom naszej pracy, wspólnie zwiedziliśmy kolejne zakątki miasta, poznaliśmy lokalne zwyczaje, kulturę i sztukę. Wieczorem, jak co dzień uczestniczyliśmy w wieczorze kulturowym, zorganizowanym tym razem przez grupy ze Słowacji i Włoch.

 

23.06.2019r. był to jeden z kluczowych dni podczas którego spotkaliśmy się z w/w organizacją oraz przedstawicielem lokalnej służby zdrowia- lekarzem rodzinnym, którym przedstawiliśmy to co robiliśmy poprzedniego dnia. Następnie omawialiśmy między innymi problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkujących w Adanie. Zadawaliśmy mnóstwo pytań i prowadziliśmy dyskusję dotyczącą sposobów rozwiązania w/w problemu.
Po południu zwiedziliśmy dalsze zakątki Adany. Następnie wieczorem, po kolacji swoje kraje przedstawili nam przybysze z Litwy oraz Hiszpanii.

 

Kolejnego dnia (24.06.2019r.) ponownie dobrani w grupy międzynarodowe, mieliśmy za zadanie stworzyć krótki film, który miał dotyczyć negatywnych zachowań wobec dzieci, zawierający sfery emocjonalne, fizyczne i psychiczne oraz wykorzystywanie ich do ciężkiej pracy. Zadanie nie było proste, ponieważ temat nie był łatwy, dodatkowo film miał być przedstawiony u większości grup w formie pantomimy. Jednakże podołaliśmy zadaniu, dzięki obserwacji tureckich dzieci podczas zwiedzania miasta z poprzednich dni oraz ze spotkania
w dniu poprzednim z organizacją chroniącą dzieci i kobiety w Adanie. Swoje prace zaprezentowaliśmy podczas popołudniowego spotkania. Kolejnym zadaniem było przygotowanie, również w grupach międzynarodowych, propozycji tematów projektów Erasmus+ ze szczegółowym harmonogramem zajęć oraz budżetem.

 

Tego wieczoru kulturowego, zaprezentowaliśmy się my, nasz kraj oraz prezentacje Stowarzyszenia Sztukater, dzięki któremu mogliśmy wziąć udział w projekcie, a także film promocyjny naszej szkoły.

 

Ostatniego dnia projektu, po ciężkiej pracy nad nim przyszła pora na naszą nagrodę i relaks. Całą grupą, po śniadaniu wszyscy udaliśmy się do autobusu, którym dotarliśmy do oddalonego o około 80 km Morza Środziemnego, gdzie aktywnie spędziliśmy każdą chwilę. Po powrocie przystąpiliśmy do podsumowania projektu. Organizatorzy rozdali wszystkim uczestnikom certyfikaty - Youthpass. Następnie, z racji tego, że nasza grupa miała zorganizowany powrót jako pierwsza, przystąpiliśmy do pożegnania z innymi uczestnikami projektu, po czym udaliśmy się na lotnisko.

 

Projekt "I'm Just a Child" dał nam możliwość poznania kultury tureckiej od środka. Mam tu na myśli to, że nie wyjeżdżając tam w celu wypoczynkowym, mieliśmy okazję poznać ją lepiej niż niektóre osoby. Dodatkowo udoskonaliliśmy mowę w języku angielskim, którym posługiwaliśmy się niemal cały czas, ze względu na zróżnicowane grupy osób z różnych narodowości, które były tam  z nami, dzięki czemu nawiązaliśmy dobry kontakt, a nawet zaprzyjaźniliśmy się z nimi.

 

                                                                                                          Julita

 

Mateusz

Wyjazd do Turcji (Adany) z programem Erasmus+ i Stowarzyszeniem Sztukater był czymś wyjątkowym. Było to spotkanie po sześć osób z krajów takich jak Hiszpania, Włochy, Litwa, Słowacja, Turcja no i Polska. Cały wyjazd rozpoczął się wyjazdem z Łodzi do Wiednia, skąd polecieliśmy do Stambułu. Podróż minęła bardzo miło i szybko. Kiedy dolecieliśmy do Stambułu postanowiliśmy, aby zwiedzić trochę to miasto. Widzieliśmy niesamowite budowle i poznaliśmy bardzo miłych ludzi. Lot do Adany minął równie szybko i miło. Również tam zwiedziliśmy piękne miejsca i poznaliśmy wspaniałych ludzi. Nie spodziewałem się, że można poznać tak miłe osoby, a jednak. Kiedy dojechaliśmy do hotelu spotkaliśmy się z Muratem (przedstawicielem organizacji goszczącej), a wieczorem, kiedy wszystkie kraje dojechały poznaliśmy resztę osób. Pierwszy dzień był czasem, kiedy wszyscy razem mogliśmy się zapoznać. Wieczorem, kiedy wszyscy się zebraliśmy, zagraliśmy w grę zapoznawczą. Humory wszystkim dopisywały i bawiliśmy się fantastycznie. Poznaliśmy wiele ciekawych informacji na temat zainteresowań lub cech charakteru osób z różnych krajów.

 

W piątek od rana braliśmy udział w grze, która również miała na celu zapoznanie się z uczestnikami projektu. Zabawa była naprawdę długa i przyjemna. Po obiedzie dobraliśmy się w grupy. W każdej z nich było po jednym uczestniku z danego kraju. W tych grupach omawialiśmy problemy dzieci w różnych krajach, które później musieliśmy przedstawić przed całą grupą projektu '' I am just a child ''. Cała ta prezentacja była bardzo pouczająca, ponieważ dowiedzieliśmy się rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia. Po przedstawieniu prezentacji i wysłuchaniu reszty grup musieliśmy narysować cechy danego kraju. Była to również świetna zabawa, ponieważ odkryliśmy w sobie umiejętności, o których nawet nie wiedzieliśmy. Wieczorem każda z narodowości musiała przedstawić i zaprezentować swój kraj. Pierwszym krajem była Turcja. Spróbowaliśmy tureckich potraw, poznaliśmy kulturę i historię a także obyczaje tamtejszego kraju.

 

W sobotę dzień zaczęliśmy od zabaw zorganizowanych przez Słowację i Włochy. Pierwszym poważnym zajęciem było nakreślenie problemów, które występują w poszczególnych krajach i sposobów na ich rozwiązanie. Powstałe w ten sposób pytania zadawaliśmy członkom organizacji zajmującej się ochroną dzieci i kobiet w Adanie. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, jak ta organizacja pracuje, aby pomoc rodzinom i dzieciom w potrzebie.

 

Następnie zwiedziliśmy kolejne zakątki Adany. Poznaliśmy zwyczaje, kulturę, sztukę, która była przepiękna. Przyszedł wieczór i zaczęliśmy kolejną podróż w wieczorze kulturowym. Tym razem uczestnikami byli Słowacja i Włochy. Również poznaliśmy wiele bardzo smacznych potraw i braliśmy odział w quizie na temat danych krajów. Świetnie się bawiliśmy.

 

Kolejny dzień zaczęliśmy od zabaw, które miały na celu pobudzenie nas do działania. Następnie podzielono nas na grupy i naszym zadaniem było nagranie filmu, którego tematem przewodnim były negatywne zachowania wobec dzieci w sferze emocjonalnej, fizycznej, psychicznej oraz wykorzystania dzieci do pracy. Również tym razem bawiliśmy się bardzo dobrze. Spędziliśmy ze sobą wiele godzin, lecz przy dobrej zabawie czas leci bardzo szybko. Następnym zadaniem było przygotowanie propozycji kolejnych projektów Erasmus+ ze szczegółowym harmonogramem zajęć oraz budżetem. Na nasz wieczór kulturowy zaprezentowaliśmy filmy ukazujące piękno naszego kraju. Daliśmy innym możliwość spróbowania tradycyjnych polskich potraw i przekąsek. Przedstawiliśmy prezentacje Stowarzyszenia Sztukater oraz film promocyjny naszej szkoły.

 

W ostatni dzień projektu organizator postanowił, żebyśmy wszyscy pojechali nad morze, ponieważ po tylu ciężkich dniach pora na relaks. Kąpiel w morzu była bardzo przyjemna i orzeźwiająca. Po powrocie do hotelu Murat wręczył nam certyfikaty zakończenia projektu – Youthpass. Wieczorem uczestniczyliśmy w pożegnaniu, które było bardzo ciężkie, ponieważ zaprzyjaźniliśmy się z dużą ilością osób. Powrót minął jak zwykle miło i przyjemnie.

 

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony organizacją projektu, ponieważ wszystko było dobrze zaplanowane i każdy wiedział, co ma robić. Poznaliśmy cudownych ludzi, zdobyliśmy nową wiedzę i umiejętności. Mieliśmy możliwość poznania innych kultur, zwyczajów w krajach takich jak Turcja, Włochy, Litwa, Słowacja czy Hiszpania.

 

                                                                                                                      Mateusz

Wiktoria

Sprawozdanie

18 czerwca 2019 roku grupa uczniów z Zespołu Szkół Mundurowo-Techniczny w Ostrowie wraz z opiekunem wyruszyła w niezwykłą podróż do Turcji w ramach programu Erasmus +.

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w projekcie pt. " I am just a child" .

 

20 czerwca 2019 roku po wielu godzinach spędzonych w samolocie oraz w busie dotarliśmy do Adany, gdzie czekało na nas sporo wyzwań związanych z projektem, ale nie zabrakło również czasu na zwiedzanie zakątków Adany. Już pierwszego dnia poznaliśmy  dzielnice oraz panujący w mieście klimat a następnie doszło do wesołej integracji z resztą uczestników projektu. W projekcie brały udział takie kraje jak : Turcja, Słowacja, Hiszpania, Włochy, Polska, Litwa.

 

21 czerwiec 2019 rok

Ten dzień zaczęliśmy od zabaw, które polegały na dokładniejszym poznaniu każdego z uczestników. M.in. Tworzyliśmy karykatury, przedstawiające każdego z osobna. Było przy tym dużo śmiechu i niezapomnianych wrażeń. A karykatury wyszły naprawdę znakomicie !!!

Następnie po obiedzie każda z grup przygotowała plakaty, na których były opisane problemy jakie towarzyszą dzieciom w danym kraju. Oczywiście efekt końcowy każda z grup przedstawiała pozostałym uzasadniając swoje stanowisko.

To była jedna z wielu lekcji, która uświadomiła, że każdy niezależnie od miejsca ma jakieś problemy, których często nie zauważamy a powinniśmy.

To nie koniec aktywnych zajęć a zaledwie ich początek.

Wykonaliśmy również mini plakaty, które obrazowały pozytywne cechy oraz zachowania dzieci, pomogło nam to jeszcze bardziej przybliżyć życie tych małych istot. Pod koniec zajęć tego aktywnego dnia wspólnie z pozostałymi uczestnikami stworzyliśmy ogromny baner, który ukazywał cechy szczególne danego kraju, który brał udział w projekcie.

Polska grupa narysowałam piękne góry, zamki oraz krajobraz przyrody, który nas otacza.

Na zakończenie każdego dnia był tak zwany wieczór kulturowy.

Jako pierwsi zaprezentowali się uczestnicy z Turcji. Mieliśmy okazję poznać potrawy, obyczaje oraz historię Turcji.

 

22 czerwiec 2019 rok

Drugi dzień projektu zaskoczył nas jeszcze bardziej. Zaczęliśmy go od tak zwanych energizerów zorganizowanych przez Słowację i Włochy. Energizery, to kilkuminutowe zajęcia, które miały na celu rozluźnić nas poprzez zabawę i przygotować do kolejnych zajęć.

Tego dnia odbyła się praca nad projektem w grupach międzynarodowych, która miała przygotować nas do spotkania z przedstawicielami organizacji chroniącej dzieci oraz kobiety w Adanie. Przygotowaliśmy i omawialiśmy problemy oraz rozwiązania problemów jakie występują. Po wytężonej pracy udaliśmy się na zwiedzanie kolejnych zakątków Adany. Poznaliśmy lokalne zwyczaje, kulturę. Oczywiście kolejny dzień zakończyliśmy wieczorem kulturowym. Tym razem przygotowanym przez Słowację i Włochy.

Kolejny dzień zakończony z uśmiechem na twarzy i nowymi wspomnieniami.

 

23 czerwiec 2019 rok

To już kolejny dzień spędzony w słonecznej Adanie oraz ciąg dalszy realizacji projektu. Tego dnia zajęcia odbywały się poza hotelem. Byliśmy na spotkaniu z przedstawicielami organizacji chroniącej prawa dziecka i kobiet oraz z przedstawicielem lokalnej służby zdrowia - lekarza rodzinnego.

Omawiane były problemy rodzin dysfunkcyjnych zamieszkujących w Adanie.

Po przeprowadzonym wykładzie zadaliśmy mnóstwo pytań oraz prowadziliśmy dyskusję na temat rozwiązywania problemów.

Jak każdego dnia tak i tego nie mogło zabraknąć chwili na dalsze zwiedzanie miasta.

 

24 czerwiec 2019 rok

Kolejny dzień projektu już za nami. Dzień zaczęliśmy od energizerów, które pobudziły nas do działania .

Po zakończeniu zabaw aktywizujących podzieleni na grupy międzynarodowe otrzymaliśmy za zadanie stworzenie filmu w formie pantomimy. Każda z grup otrzymała temat, który należało pokazać w krótkim filmiku. Poruszane tematy to negatywne zachowania dzieci w sferze emocjonalnej, psychicznej, fizycznej oraz wykorzystywanie nieletnich do pracy.

Obudziliśmy w sobie ducha kreatywności wcielając się w różne role .

Wynik naszych starań zaprezentowaliśmy na popołudniowym spotkaniu. Filmy wyszły naprawdę cudownie, ponieważ każdy włożył w to swoje serce, aby zaprezentować problem, jaki spotyka młode osoby.

Kolejnym zadaniem było przygotowanie również w grupach międzynarodowych propozycji tematów projektów Erasmus+ ze szczegółowym harmonogramem zajęć oraz budżetem. Kto wie, może na którymś z nich spotkamy się ponownie.

Tym razem wieczór kulturowy należał do nas. Zaprezentowaliśmy filmy ukazujące piękno naszego kraju, zapoznaliśmy z najważniejszymi faktami historycznymi. Przedstawiliśmy także prezentację Stowarzyszenia Sztukater, dzięki któremu mogliśmy wziąć udział w projekcie oraz film promocyjny naszej szkoły. Dzień był dla wszystkich pełen wrażeń.

 

25 czerwca 2019 roku

Dziś ostatni dzień projektu.

Po śniadaniu wybraliśmy się całą grupą na wycieczkę nad morze. Była to nagroda za wytężoną pracę. Pogoda była znakomita, słońce, powiew ciepłego wiatru a kąpiel w morzu bardzo przyjemna. Po powrocie przystąpiliśmy do podsumowania projektu. Organizatorzy rozdali wszystkim uczestnikom certyfikaty - Youthpass. Wieczorem uczestniczyliśmy w uroczystym pożegnaniu. Nasza grupa niestety wyjeżdżała jako pierwsza.

Wszyscy bardzo się ze sobą zaprzyjaźniliśmy. Spotkaliśmy wspaniałych ludzi i ciężko było mam się z nimi rozstać. Ale mamy nadzieję, że wkrótce się spotkamy na wspólnym projekcie.

 

26 czerwiec 2019 rok

Nadszedł dzień pożegnania.

Bogatsi o nowe doświadczenia wyruszyliśmy w podróż do domu.

Wspomnienia, nowe przyjaźnie na zawsze pozostaną już z nami.

                                                                                                                      Wiktoria

 

GALLERY/GALERIA:

 

 

Podziel się!

Komentarze:

Kod antyspamowy
Odśwież


Współpracujemy z:

KARTA BIBLIOTECZNA

BIBLIOTECZKA

 • Załóż swoje konto
 • Karta Do Kultury

  Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
  *obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
  *dodawać je do ulubionych
  *polecać innym czytelnikom
  *odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
  *listować pozycje, które posiadasz
  *oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
  Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!