Build Bridge not Walls - wymiana we Włoszech

W dniach 11 - 17 kwietnia 2019 r. wolontariusze Stowarzyszenia Sztukater - Aleksandra, Jakub J., Jakub M., Katarzyna, Klaudia, Krystian oraz Magda uczestniczyli w Wymianie Młodzieży "Build Bridge not Walls" realizowanej w ramach programu Erasmus+. Projekt odbył się w miejscowości Poggiardo we Włoszech.

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY RELACJE NASZYCH WOLONTARIUSZY.

 

Aleksandra

W dniach 11.04-18.04.2019 w Poggiardo we Włoszech odbył się projekt o tematyce: "Build Bridges Not Walls" co oznacza " Buduj mosty nie ściany".

 

Podczas pierwszego dnia skupiliśmy się na integracji z uczestnikami, poznaniu celów projektów, programem Erasmus + oraz planem na kolejne dni.

 

Każdego dnia po śniadaniu i obiedzie odbywał się "warm up" - krótka aktywność mająca na celu przebudzić nas i skrócić dystans między uczestnikami. Każdy "warm up" był przygotowywany przez wyznaczony do tego kraj. Te krótkie gry pobudzały nas i zacieśniały więzi pomiędzy nami dając nam siłę na poważne zajęcia i dyskusje

 

Liczne prezentacje umożliwiły nam zrozumienie sytuacji pozostałych 6 państw odnośnie imigracji. W wielu kwestiach widać było różnice w podejściu państw do uchodźców. Dużo czasu poświęciliśmy na szukaniu rozwiązań problemu integracji uchodźców z innymi krajami. Burzą mózgów próbowaliśmy odnaleźć złoty środek, który sprawił by abyśmy nie byli zamknięci na to co nowe i nieznane. Dzięki temu otworzyliśmy swoje umysły i dostrzegliśmy prawdziwe problemy, połączyliśmy się we współczuciu i zapragnęliśmy na prawdę pomagać. Zrozumieliśmy że większość naszych działań była bezsensowna i nieskuteczna a tylko dawała pozory pomocy.
Po kolacji zwykle wybrane kraje pokazywały swoją kulturę przygotowując posiłek i aktywność nawiązującą do ich narodu. Przeprowadzaliśmy wtedy wiele rozmów mających na celu znalezienie podobieństw i różnic kulturowych. Wszyscy byli bardzo otwarci i mili. Wspólnie żartowaliśmy i jedliśmy co sprawiło że naprawdę staliśmy się sobie bliscy.

 

Ostatniego dnia dzięki pracy w grupach stworzyliśmy plakaty podsumowujące projekt. Plakat miał ukazać jak zamierzamy uświadamiać ludzi i jakie będą nasze cele po powrocie do kraju. Był to czas głębokich przemyśleń i uświadomienia sobie jak wiele nauczył nas ten projekt. Każda z grup podeszła do tego poważnie i próbowała wykonać to jak najlepiej, a końcowe efekty poruszały serca.

 

Dziękuję Stowarzyszeniu Sztukater, że mogłam wziąć udział w tak cudownym projekcie z tak wspaniałymi ludźmi. Był to naprawdę dobrze i efektywnie spędzony czas. Poznałam wielu nowych ludzi, z którymi kontakt mam do dziś. Była to naprawdę niesamowita przygoda, którą będę mile wspominać przez lata.

 

Aleksandra

Jakub J.

Sprawozdanie z projektu” Build Bridges Not Walls”

 

Projekt miał miejsce we Włoszech, w Poggiardo i trwał od 11 do 17 kwietnia 2019.


Kraje które uczestniczyły w projekcie to Polska, Litwa, Grecja, Szwecja, Włochy, Hiszpania i Turcja.

 

Tematem projektu była sytuacja imigracyjna w Europie, i poszczególnych krajach biorących udział w projekcie. Projekt nauczył mnie w jaki sposób należy radzić sobie z problemami społecznymi, wywołanymi migracją, takimi jak rasizm, uprzedzenia, stereotypy i ksenofobia.

 

Aktywności były prowadzone głównie przez kraje uczestniczące w projekcie, pod okiem organizatorów projektu. Każda grupa przygotowała aktywności na wcześniej ustalony temat, oraz grupy miały zaprezentować sytuację migracyjną we własnym kraju.

 

Aktywności były ciekawe i prowadzone głównie w nieformalny sposób przez gry i zabawy, co nie pozwalało na nudę oraz suche przekazywanie faktów i informacji. Powodowało to również integrację między uczestnikami projektu z różnych krajów, a informacje były lepiej przeze mnie zapamiętane.

 

Nauczyłem się jak radzić sobie z problemami, jakie stwarza imigracja, jakie są przyczyny imigracji oraz dowiedziałem się dużo o polityce migracyjnej poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie.
Nauczyłem się również jak współpracować z ludźmi z innych krajów, oraz jak niwelować problemy wynikające z bariery językowej. Podszkoliłem język angielski.

 

Podczas tzw. wieczorów międzykulturowych mogłem poznać tradycje, tańce i przysmaki z różnych zakątków Europy. Wspólne posiłki i zabawy pozwoliły mi nawiązać nowe znajomości i uzyskać wiedzę na temat zwyczajów panujących w innych państwach.

 

Dziękuję Stowarzyszeniu Sztukater za możliwość wzięcia udziału w projekcie.

 

Jakub

Jakub M.

Data : 11-18 kwietnia 2019 r.

 

Miejsce : Włochy - Poggiardo

 

Temat : Build Bridges, Not Walls!

 

Kraje uczestniczące : Polska, Szwecja, Litwa, Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja,

 

Przyjechaliśmy do Poggiardo 11 kwietnia w wieczornych godzinach. Kolejnego dnia zaczęliśmy aktywność od godziny 10, najpierw główna organizatorka - Valeria opowiedziała nam o zasadach na projekcie, następnie przedstawiony został plan na kilka najbliższych dni, odbyły się zajęcia zapoznawcze polegające na przełamaniu lodów między uczestnikami, podczas nich rozmawialiśmy z osobami z innych krajów co pozwoliło przyzwyczaić się do komunikacji po angielsku.

 

Kolejny dzień przeznaczony był całkowicie dla nas, bez żadnych zajęć. Wieczorem odbył się wieczór kulturowy Polski i Turecji, mogliśmy spróbować i porozmawiać o zwyczajach i potrawach z naszych krajów.
Następnego dnia każda grupa przedstawiała sytuację imigrantów w swoim kraju, zaskoczyły mnie niektóre informacje, uważam, że powinno się rozmawiać o tym co się dzieje,

 

Następnie aktywność przeprowadzili Hiszpanie, którzy pokazali nam w jaki sposób można wyjaśnić imigracje, po obiedzie odbyła się debata podczas, której wymienialiśmy poglądy o imigrantach, kwestii rasizmu i nietolerancji, uznaniu narodowości oraz sposobach nauczania tolerancji i niesienia pomocy innym ludziom.

 

Potem grupa polska przeprowadziła aktywność, podczas której pokazaliśmy jak czuje się człowiek odrzucony przez społeczeństwo oraz rozmawialiśmy jak możemy pomagać imigrantom w adaptacji społecznej. O 21:30 odbył się wieczór kulturowy Grecji i Litwy.

 

Kolejny dzień zaczęliśmy od aktywności grupy tureckiej, polegała ona na rozmowach w parach na podany na kartce temat, rozmawialiśmy jak w naszych krajach wyglądają kwestie wojny, trzęsień ziemi czy głodu. Konwersacja była dobrym sposobem na rozwijaniu umiejętności komunikacji po angielsku.

 

Aktywność przygotowana przez Szwedów polegała na pracy w grupach, każdy zespół dyskutował a następnie wpisywał wypracowane wnioski na specjalnie rozmieszczone plakaty, zagadnienie dotyczyło m.in. praw kobiet w różnych krajach.

 

Grupa litewska zaczęła od krótkiej prezentacji, a następnie przeprowadzili grę, jedna osoba z pary widziała obrazek przez kilka sekund i musiała poinstruować drugą jak narysować dokładnie to samo, po kilku minutach prace zostały zebrane i najbardziej różniące się porównano z oryginałem, pokazało nam to że opinia i rozwiązania mogą różnić się zależnie od punktu widzenia.

 

Aktywność grupy greckiej polegała najpierw na znalezieniu różnic i podobieństw pomiędzy dwoma obrazkami, a następnie na zgadnięciu kim są postacie na zdjęciach pomiędzy grupami. Miało nam to pokazać że najpierw patrzymy na to co na zewnątrz, jednak należy zawsze pamiętać że człowiek to też jego doświadczenia, przeżycia, opinie, zainteresowania.

 

Wieczorem elementy swojej kultury pokazali Hiszpanie i Szwedzi.

 

Ostatniego dnia projektu tworzyliśmy plakaty przedstawiające jak my osobiście możemy przyczynić się rozwijania, szerzenia tolerancji i pomocy innym ludziom.
Następnie ocenialiśmy różne elementy projektu, np. prace organizatorek, zakwaterowanie w skali od 1 do 5.

 

Tak zakończył się ostatni dzień pracy projektu.

 

Dzięki projektowi dowiedziałem się wielu rzeczy o innych krajach, poznałem różne punkty widzenia i rozwinąłem swoje umiejętności komunikacji w języku angielskim.
Dziękuję Stowarzyszeniu Sztukater za możliwość udziału w takim projekcie.

 

Jakub

Katarzyna

Sprawozdanie z udziału w projekcje „ Build bridges not walls”

 

W dniach 11-18 kwietnia 2019 roku uczestniczyłam w projekcie pt. „ Build bridges not walls”, który odbywał się w południowowłoskim urokliwym miasteczku Poggiardo.
W przedsięwzięciu brała udział młodzież z 7 krajów: Polski, Litwy, Szwecji, Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch.

 

Zajęcia odbywały się w przystosowanej do tego sali wykładowej, a częściowo jeśli pogoda pozwalała spotykaliśmy się na utwardzonym miejskim skwerze, wzbudzając zainteresowanie przechodniów.
Pierwszego dnia zostaliśmy przywitani przez jednego z przedstawicieli władz miasteczka, a następnie mieliśmy okazję poznać innych uczestników projektu. Okazało się że wielu z nich to imigranci, którzy znaleźli schronienie w w/w krajach.

 

Podczas naszych spotkań stosowane były różnorodne formy zajęć: wykłady, praca w grupie, debaty, dyskusje, prezentacje oraz tzw. nieformalne sposoby nauczania. Biorąc udział w aktywnościach pogłębiłam wiedzę dotyczącą problemu imigracji z jakim borykają się inne kraje europejskie np. Włochy, Grecja czy Hiszpania. Poznałam trudności jakie napotykają w życiu codziennym sami imigranci np. w Szwecji. Dyskusje toczące się między uczestnikami zwróciły moją uwagę na rolę jaką odgrywają media przekazując często społeczeństwu niepełną lub nie do końca rzetelną informację. Bezpośrednie spotkania z imigrantami pogłębiły moje uczucia empatii i życzliwości dla tych ludzi.

 

Ponadto podczas wieczorów kulturowych poznałam niektóre tradycje, tańce i przysmaki charakterystyczne dla innych krajów.

 

Niebagatelne znaczenie miał dla mnie kontakt z obcokrajowcami i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

 

Bardzo serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu Sztukater za umożliwienie mi udziału w tym projekcie, który był dla mnie kształcącą przygodą.

 

Katarzyna

Klaudia

W dniach 11-17.04.2019r. uczestniczyłam w projekcie „BUILD BRIDGES NOT WALLS” we Włoszech w miejscowości Poggiardo. W projekcie brały udział osoby z Hiszpanii, Grecji, Litwy, Włoch, Turcji, Szwecji oraz Polski.

 

Zajęcia dotyczyły sytuacji migracyjnej w krajach uczestniczących w projekcie. Miały one charakter nieformalnych aktywności, które w ciekawy sposób obrazowały problemy napotykane przez społeczność przyjmującą imigrantów i uchodźców. Aktywności te często wymagały od uczestników zmiany sposobu myślenia czy też skłaniały do refleksji nad omawianymi tematami. Ważnym elementem zajęć była umiejętność patrzenia na daną sytuację z różnych perspektyw aby lepiej ją zrozumieć i spróbować znaleźć się po „drugiej stronie barykady”. Jako, że w Polsce nie mamy aż tak dużego problemu z uchodźcami jak w innych krajach, możliwość posłuchania i skonfrontowania z innymi kulturami okazała się bardzo kształcąca i poszerzająca horyzonty.

 

Dla wielu uczestników obawą pojawiającą się przed wyjazdem były umiejętności posługiwania się językiem angielskim. W projekcie uczestniczyły osoby znające ten język na bardzo zróżnicowanym poziomie, jednak nie sprawiało to dużego problemu w komunikacji. Wszyscy byli bardzo wyrozumiali, otwarci i doceniali chęć nauki, a w razie pojawienia się braku zrozumienia chętnie pomagali na możliwe sposoby. Osobiście bardzo cieszyłam się z możliwości przetestowania swoich umiejętności językowych w praktyce. Również obcowanie na co dzień z innymi językami poskutkowało chęcią ich późniejszego poznania.

 

Bardzo ciekawym elementem wyjazdu były wieczory kulturowe podczas których poznawaliśmy zwyczaje i tradycje innych krajów, próbowaliśmy typowych przysmaków oraz uczyliśmy się tradycyjnych tańców. Była to kolejna świetna okazja do integracji.

 

Podczas pobytu we Włoszech poznałam wielu ciekawych i otwartych ludzi z wieloma interesującymi poglądami. Zdobyte tam doświadczenia pogłębiły moją wiedzę i postrzeganie świata, co z pewnością przyda się w przyszłości. Chciałabym za to podziękować Stowarzyszeniu Sztukater, które umożliwiło mi uczestniczenie w tym projekcie. Był to mój pierwszy projekt, ale z chęcią wzięłabym udział w podobnym i każdemu polecam!

 

Klaudia

Krystian

W dniach 11.04.18.04.2019r miałem okazję uczestniczyć w projekcie programu Erasmus+, w którym znalazłem się za pośrednictwem stowarzyszenia Sztukater. Nazwa projektu to „BUILD BRIDGES NOT WALLS”, a zajęcia w jego ramach odbywały się we Włoskim miasteczku Poggiardo. W spotkaniu brało udział 7 krajów: Włochy, Hiszpania, Grecja, Turcja, Litwa, Szwecja i Polska.

 

Udział w projekcie zaowocował spotkaniem się z obcą kulturą, ujrzeniem wielu malowniczych miejsc, ale także poznaniem wielu wartościowych ludzi. Nawiązanie tych znajomości miało miejsce dzięki spotkaniom integracyjnym, na których wielokrotnie mieliśmy okazję wysłuchać współuczestników z innych krajów, dowiedzieć się wiele zarówno o ich kulturze, jak i o sytuacji ekonomicznej oraz politycznej krajów, z których pochodzili. Prowadzone były również swojego rodzaju debaty, gdzie każdy z nas zabierał głos w omawianych przez nas sprawach.

 

Jednym z głównie poruszanych tematów była emigracja. Zostaliśmy edukowani na jej temat, wiemy dzięki temu jak dokładnie wygląda ona w poszczególnych krajach. Dzięki projektowi mamy głęboką świadomość tego z jak wielkimi problemami muszą borykać się zarówno imigranci, jak i państwa, które ich przyjmują.

 

Dodatkowo, świetną okazją do integracji były wieczory kulturowe, gdzie mogliśmy bliżej poznać kuchnię oraz zwyczaje naszych zagranicznych przyjaciół. Poznawaniu się sprzyjała obecność gier i zabaw tworzonych przez organizację oraz nas samych.

 

Pozytywną atmosferę budowała życzliwa organizacja, do której można było udać się z każdym problemem. Regularnie organizowane były spotkania przedstawicieli poszczególnych grup, mające na celu sprawdzenie, czy niczego nam nie brakuje.

 

Dzięki wyjazdowi miałem okazję zdobyć cenną wiedzę oraz doświadczenie, dziękuję Stowarzyszeniu Sztukater za możliwość udziału w projekcie.

 

Krystian

Magda

W dniach 11.04-18.04.2019 brałam udział w projekcie programu Erasmus+, do którego dostałam się dzięki Stowarzyszeniu Sztukater. Projekt nosił nazwę “BUILD BRIDGES NOT WALLS” i miał miejsce we Włoszech w malowniczej miejscowości Poggiardo.

 

Przebywanie na samym południu tego pięknego kraju pozwoliło mi na spotkanie wielu niesamowitych ludzi z różnych narodowości jak Litwini, Włosi, Hiszpanie, Grecy, Szwedzi którzy mieli masę zainteresowań i chęci do działania. Wielokrotnie pokazali co potrafią na przygotowanych aktywnościach. Uczestnicy spisali się świetnie i mimo początkowych obaw każdy się ze sobą bardzo dobrze dogadywał, a wszystkie uprzedzenia i wątpliwości zostały rozwiane podczas pierwszej pracy w grupie.

 

Dzięki debatom oraz prezentacjom które były przedstawiane przez wszystkie narodowości miałam okazję poznać sytuację polityczną oraz ekonomiczną innych krajów. Każdy z nas miał możliwość wyrazić własne zdanie i podzielić się doświadczeniami z własnego kraju. Dowiedzieliśmy się, że w wielu krajach problemem jest manipulacja informacjami przez media, co znacznie wpływa na postrzeganie uchodźców oraz imigrantów. Podczas różnych aktywności takich jak tory przeszkód oraz innych aktywności integracyjnych zrozumieliśmy jak trudno dostosować się imigrantom oraz uchodźcom do nowego otoczenia i kultury. Pozwoliło mi to na zrozumienie, że problem imigrantów oraz uchodźców nie jest tylko problemem pokrzywdzonych, ale każdego i należy im się pomoc.

 

Wieczory kulturowe pozwoliły mi na zapoznanie się z obyczajami każdego kraju i degustację ich tradycyjnych dań oraz naukę przeróżnych tańców czy zabaw. Był to świetny sposób na poznanie każdego z uczestników.
Goszcząca organizacja i gospodarze byli bardzo gościnni. Pytali się nas czy wszystko nam odpowiada i w każdej chwili mogliśmy zgłosić się do nich, gdy czegoś potrzebowaliśmy.

 

Dziękuję Stowarzyszeniu Sztukater za możliwość wzięcia udziału w projekcie, ponieważ dzięki temu rozwinęłam wiele swoich umiejętności i zdobyłam bardzo cenną wiedzę, którą podzielę się z moim otoczeniem.

Magdalena

 

GALLERY/GALERIA:

 

Podziel się!

Komentarze:

Kod antyspamowy
Odśwież

Aby Skomentować Kliknij Tutaj

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!
  • Zobacz Mini Tutorial