Express Participation - wymiana w Grecji

W dniach 10 - 17 grudnia 2018 r. wolontariusze Stowarzyszenia Sztukater - Agata, Jakub K., Jakub S., Katarzyna oraz Wiktoria uczestniczyli w Wymianie Młodzieży "Express Participation", realizowanej w ramach programu Erasmus+. Projekt odbył się w miejscowości Saloniki w Grecji.

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY RELACJE NASZYCH WOLONTARIUSZY.

 

Agata

Raport uczestnika Express participation, Thessaloniki, Grecja, 10-18.12.2018 – Agata

Wielu z nas słyszało, nieco mniej wykorzystuje, a z pewnością nie wielu z nas rozumie jakie korzyści płyną z posiadania unijnego obywatelstwa i jakie dzięki temu przysługują nam prawa. Na przełomie grudnia w Salonikach, 55 uczestników z aż 11 krajów przyjechało aby uczestniczyć w projekcie „Express participation”, organizowanego przez grecką organizację pozarządową Civil Plus.

Na początku tradycyjnie poznawaliśmy siebie nawzajem, ale także zaznajomiliśmy się z programem Erasmus+ i różnicą w projektach KA1, KA2 i KA3. Drugiego dnia rozpoczęliśmy zaznajamiać się ze specyfiką naszego tematu oraz przygotowywaliśmy się do naszej „Misji Specjalnej”, opracowując ankiety dotyczące aktywnego uczestnictwa w UE. Nasze pytania w formie tez dotyczyły głównie aktywności w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, określenia, czy pytany jest zaznajomiony z jakąkolwiek partią w PE oraz wpływu krajowej i europejskiej polityki na sprawy wewnętrzne kraju. Wyniki okazały się bardzo zróżnicowane, a czasem nawet zaskakujące. Drugi etap „Misji Specjalne” to stworzenie filmiku związanego z nadchodzącymi wyborami oraz aktywności obywatelskiej.

Cały projekt obfitował w quizy, krzyżówki czy gry, które tylko z pozoru wydawały się być „tylko grą” – to właśnie o to chodzi w edukacji pozaformalnej. Każdego kolejnego dnia zagłębialiśmy się w tematykę obywatelstwa unijnego, jednocześnie porównując wzajemnie sytuację w naszych ojczyznach do pewnych bieżących kwestii oraz instytucji unijnych za pomocą edukacji nieformalnej. Najbardziej przypadło mi do gustu ćwiczenie, które miało zaznajomić nas ze specyfiką działania pięciu najważniejszych instytucji UE. Jednym z najważniejszych elementów była także rozmowa z pozostałymi uczestnikami projektu, nie tylko na tematy związane bezpośrednio związane z naszymi ćwiczeniami, ale także ich kontynuacje podczas przerw kawowych, posiłków i w czasie wolnym.

Praktycznie każdego wieczora organizowaliśmy „wieczorki kulturowe”, podczas których uczestnicy prezentowali kulturę swojego kraju, a także organizowali quizy wiedzy, przygotowywali ciekawostki oraz prezentowali tańce. Każdej prezentacji towarzyszył stół z typowymi specjałami narodowej kuchni. Przed polskim wieczorkiem kulturowym zaprosiliśmy uczestników projektu do zapisania na karteczkach tego, co pierwsze przychodzi im na myśl, kiedy słyszą hasło „POLSKA/POLAND”. Na początku naszej prezentacji wylosowaliśmy kilka z nich, aby móc wyjaśnić, dlaczego wskazana rzecz kojarzy się z naszą ojczyzną. Były to przeróżne hasła: Łódź, Wrocław, wódka, Sobieski, pierogi, Auschwitz i inne. Naszą kulturę chcieliśmy zaprezentować poprzez pryzmat całkiem niedawnych doświadczeń, czyli PRLu – opowiedzieliśmy w skrócie na czym polegał ten okres w historii, zaprezentowaliśmy dwa filmiki, a później rozdaliśmy ilustrację kartek na żywność z 1982 r. na naszym stole zagościł smalec z gęsi, kiełbasa ze słoja, marynowane grzyby, owocowe dżemy, pierniki, ptasie mleczko i inne. Dzięki temu znacznie łatwiej jest przekazać ważne dla nas tematy, a jednocześnie doświadczyć namiastki kultury innych krajów.

Jestem przekonana, że takie projekty są idealnym narzędziem dla młodych ludzi do zdobywania pierwszego, międzynarodowego doświadczenia, zetknięcia się z obcymi kulturami pod jednym dachem, a przede wszystkim fenomenalna okazja do zapoznania się z istotnymi tematami z unijnej agendy.

W tym miejscu chciałabym również podziękować wolontariuszom Stowarzyszenia Sztukater za współorganizację projektu, pomoc na każdym jego etapie oraz za  przygotowanie do projektu.

Jakub K.

W dniach 10-18 grudnia 2018 r. miałem okazję uczestniczyć w wymianie młodzieżowej finansowanej z funduszu programu Erasmus+ o nazwie „Express Participation”, odbywającego się w Salonikach w Grecji, organizowanym przez grecką organizację pozarządową Civis Plus. W aktywności, poprzedzonej spotkaniem przygotowawczym w ramach działań organizacji wysyłającej, uczestniczyło 55 osób z 11 krajów (Grecji, Turcji, Włoch, Słowacji, Bułgarii, Polski, Rumunii Litwy, Słowenii, Niemiec, Portugalii). Jako uczestnicy, mieliśmy możliwość zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy nt. różnych form możliwego uczestnictwa młodych obywateli w życiu politycznym Unii Europejskiej, a także nt. funkcjonowania różnych instytucji europejskich.

 

W ramach zajęć prowadzonych przez trenerów współpracujących na co dzień z organizatorami mieliśmy okazję zapoznać się z różnymi formami zaangażowania społecznego, jakie mogą podejmować młodzi ludzie na poziomie europejskim. Program podejmował również kwestię znaczenia uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz sposobu na poprawę frekwencji. W ramach projektu stworzona i przeprowadzona została ankieta nt. uczestnictwa w wyborach i w życiu politycznym, skierowana zarówno do mieszkańców Salonik, jak i do środowisk, z których pochodzą uczestnicy. Stworzone zostały również krótkie filmy promocyjne, które mogą stać się zaczątkiem kampanii promującej uczestnictwo w nadchodzących wyborach europejskich. Zwieńczeniem projektu było przeprowadzenie symulacji pracy komisji Parlamentu Europejskiego, podczas której mieliśmy okazję zapoznać się z programami poszczególnych partii europejskich, sposobem procedowania tekstów legislacyjnych oraz przebiegu pracy komisji. W trakcie szkolenia organizatorzy zadbali również o element kulturoznawczy projektu w ramach wieczoru kulturowego, a także o interakcje ze społecznością lokalną i poznanie okolicy w ramach aktywności przeprowadzonych w plenerze, w centrum miasta.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w projekt po stronie Stowarzyszenia Sztukater, organizatorów oraz trenerom za sprawne przygotowanie organizacyjne i merytoryczne projektu, a także wszystkim uczestnikom, którzy tak entuzjastycznie zaangażowali się w uczestnictwo w zajęciach programowych.

Jakub S.

Dlaczego w tak nieturystycznym sezonie, w tak „niegreckiej” pogodzie udałem się do położonych w greckiej Macedonii Salonik? Powodem nie była chęć opalenia się na złocisty brąz. Ściągnął mnie tam projekt „Express Participation”.

Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus+. Przez tydzień, od 10 do 17 grudnia 2018 roku, nasza pięcioosobowa polska grupa oraz 11 innych, równie licznych, pochodzących z Turcji, Portugalii, Włoch, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Litwy, Niemiec, Słowenii oraz goszczącej nas Grecji, zgodnie z ideą projektu zastanawiały się, co Unia Europejska może zaoferować dzisiaj młodym ludziom i jak zaangażować ich w procesy demokratyczne i zainspirować ich do aktywnego obywatelstwa.

 

Po pierwszych starciach z wyzwaniem zapamiętania imion wszystkich z 55-osobowej grupy, zaczęliśmy od omówienia założeń i celów programu Erasmus+, skupiając się na jego segmencie skierowanym właśnie do Młodzieży. W ramach zadania w grupach staraliśmy się przyporządkować działania i cele szczegółowe do jednej z trzech Akcji (z angielskiego Key Actions). Kolejny dzień stanowił już bezpośrednie przejście do głównego celu naszego pobytu, naszej Misji Specjalnej. Zaczęliśmy opracowywać ankietę dotyczącą zaangażowania w procesy demokratyczne, ze zróżnicowaniem na wybory krajowe i europejskie. Pytaliśmy też o stosunek do treści, poglądów, postulatów prezentowanych przez polityków oraz o wiedzę o wpływie konkretnych instytucji Unii Europejskiej na kształt polityki wewnętrznej kraju. Najistotniejszym wyznacznikiem aktualnościowym naszego badania były nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki okazały się mocno zróżnicowane, niektóre odpowiedzi inne niż najbardziej spodziewana. Kolejna część naszej Misji Specjalnej uczyniła z nas twórców filmu promocyjnego skierowanego do Europejczyków, zwłaszcza młodych. Obiektem promocji był sam program oraz zachęta do głosowania w najbliższych wyborach.

Jednocześnie uczestniczyliśmy dwóch grach symulacyjnych. Najpierw mieliśmy stworzyć od podstaw swoje państwo. Ustalić ustrój, nazwę. Później pojawiło się polecenie sformowania rządu i wybrania szefów poszczególnych resortów, co wzbudziło pewne zamieszanie w państwach o ustrojach niedemokratycznych, zwłaszcza w monarchii absolutnej. Wreszcie, pod dyskusję poddane zostały konkretne problematyki, w sprawie których należało podjąć działania ustawodawcze i wykonawcze. Druga symulacja wcieliła nas w członków kilku najważniejszych komisji Parlamentu Europejskiego. Wylosowaliśmy partię PE, do której mieliśmy należeć I udaliśmy się na długie obrady. Wiele z tematów do tego stopnia potrzebowało omówienia, że przedostawały się one na przerwy obiadowe, kawowe, kolacje.

Przy takiej ilości uczestników nie bez znaczenia są też formy integracyjne. Organizatorzy starali się nas rozruszać każdego poranka, a po kolacji spotykaliśmy się na tak zwanych „wieczorkach kulturowych”, co stanowi pożyteczny i przyjemny zwyczaj na wymianach. W ich ramach każda z ekip narodowych stara się przybliżyć kulturę swojego kraju. Często zaczyna się od sprawdzenia wiedzy, z którą uczestnicy już na projekt przybyli. W tym miejscu wypadałoby pochwalić się swoimi osiągnięciami. Polskiej grupie udało się osiągnąć pierwsze miejsce na podium w quizie o Litwie, a jako reprezentant Polski w niemieckim konkursie na wymowę najdłuższych wyrazów, również sięgnąłem po główna nagrodę. Wieczorki to także okazja do skosztowania specjałów charakterystycznych i unikatowych produkowanych w krajach gości i gospodarzy. A jak wiadomo, przez żołądek do serca, więc przy stołach pełnych smakołyków nawiązano wiele nici międzynarodowych porozumień, przyjaźni oraz zaintrygowana I pobudzono do głębszego zbadania kultury niejednego kraju.

W podsumowaniu należy spostrzec, jak takie wymiany pozytywnie wpływają na integrację międzynarodową młodzieży. Nasz projekt wskazał jej przedstawicielom drogi do aktywizacji obywatelskiej oraz wytworzył potrzebę dzielenia się tymi wartościami.

Naturalnie, nic nie doszłoby do skutku, gdyby nie praca organizacji Civis Plus z Aten, której wolontariuszom pragnę serdecznie podziękować.

Wymiana to współpraca wielostronna, a po naszej stronie wszystkiego doglądali i pomagali w rozterkach debiutantów wolontariusze Stowarzyszenia Sztukater. Dla nich kieruję podziękowania z głębi serca.
Dziękuję też pracownikom Sun Beach Hotel, którzy troszczyli się o nasz komfort i pełne brzuchy.

Wiktoria

Między 10 a 18 grudnia 2018 r. miałam niesamowitą przyjemność uczestniczyć w wymianie młodzieży o nazwie „Express Participation” finansowanym w ramach programu Erasmus + i zorganizowanym przez  organizację Civis Plus w Salonikach w Grecji. W projekcie wzięło udział 55 osób reprezentujących 11 krajów – Grecję, Włochy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Litwę, Turcję, Polskę, Niemcy , Bułgarię oraz Rumunię.

 

To była moja pierwsza wymiana w ramach programu Erasmus +. Do wzięcia w niej udziału zachęciła mnie ciekawa tematyka projektu stanowiąca dobrą okazją do poszerzenia mojej wiedzy dotyczącej zasad działania instytucji Unii Europejskiej. Przez cały czas trwania wymiany zagłębialiśmy się w schematy działania poszczególnych instytucji, ich funkcje i obowiązki. Dodatkowo podczas zajęć grupowych staraliśmy się rozwiązać niektóre problemy z którymi muszą się one mierzyć. Podczas jednych z takich warsztatów zrobiliśmy symulację obrad Parlamentu Europejskiego. Zostaliśmy podzieleni na komicje w których, zgodnie z myślą przewodnią konkretnej, przypisanej nam partii, mieliśmy wypracować rozwiązania na podane nam tematy. Punktem kulminacyjnym projektu był wyjazd do centrum Salonik podczas którego rozmawialiśmy z mieszkańcami miasta o Unii Europejskiej i zbieraliśmy od nich odpowiedzi na przygotowany przez nas wcześniej kwestionariusz.

 

W trakcie wymiany nie zabrakło również możliwości do bliższego zapoznania się z elementami kultur pozostałych krajów uczestniczących. Praktycznie co wieczór odbywały się „wieczorki kulturowe” podczas których po kolei prezentowane były kraje wraz z ich tradycyjnymi potrawami.

 

Umiejętności i wiedza zdobyte na wymianie na pewno przydadzą mi się w życiu zawodowym. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym ze strony Stowarzyszenia Sztukater za umożliwienie mi wzięcia udziału w tym projekcie.

 

GALLERY/GALERIA:

 

Podziel się!

Komentarze:

Kod antyspamowy
Odśwież

Aby Skomentować Kliknij Tutaj

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!
  • Zobacz Mini Tutorial