"Start With Women" - Szwecja

 

W dniach 15-21.08.2017r. wolontariusze Stowarzyszenia Sztukater – Alicja, Mateusz, Dominika, Anna, Paweł oraz Marcin, uczestniczyli w Wymianie Młodzieżowej, „Start WitH WomEn (SHE)" realizowanej w ramach programu Erasmus+. Projekt odbył się w Örkelljunga, Szwecja.

 

Poniżej przedstawiamy relacje naszych wolontariuszy!

 

Alicja

W dniach 14-22 sierpnia w Örkelljundze w Szwecji odbył się Projekt Start with Woman – S.H.E. Organizatorem projektu była organizacja Hello Youth. W wymianie uczestniczyli młodzi ludzie z Grecji, Francji, Polski, Turcji, Szwecji oraz Syrii. Tematem projektu było propagowanie postulatów związanych z równouprawnieniem, zwracanie uwagi na nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn w kontekście społeczno–politycznym, szczególnie w sferach związanych z edukacją, życiem zawodowym i rodzinnym.

 

Podczas projektu braliśmy udział w wielu aktywnościach, które wiązały się zarówno ze poszerzaniem swojej wiedzy na temat równouprawnienia jak i nawiązywaniem interakcji pomiędzy uczestnikami. Uczestniczyliśmy w dyskusjach, w grupach omawialiśmy zróżnicowane zagadnienia związane z dyskryminacją, wykluczeniem, uprzedmiotowieniem kobiet i mężczyzn. Wykorzystywaliśmy metodę dramy do odgrywania różnych scen, pokazujących rzeczywiste sytuacje powiązane z tematem nierówności. Pracowaliśmy w międzynarodowych zespołach nad rozmaitymi zadaniami (drama, przygotowywanie filmu, nagrywanie wywiadów z przechodniami, prezentacje), braliśmy udział w grach zespołowych i energizerach. Istotnym punktem projektu były prezentacje The Real World of Gender, podczas których uczestnicy prezentowali sytuację kobiet i poziom równouprawnienia w swoim kraju.

 

Projekt był ciekawym doświadczeniem, ponieważ przybliżał pojęcie równouprawnienia w kontekście międzynarodowym, europejskim, światowym. Pozwalał na szersze rozumienie zagadnienia jakim jest nierówność w traktowaniu kobiet i mężczyzn, obnażał pewne utarte stereotypy, role i schematy, w których wciąż tkwimy jako społeczeństwa. Projekt pokazał, że jeżeli chcemy coś zmienić odnośnie nierówności, powinniśmy najpierw zacząć do siebie. Powinniśmy sprawdzić, czy czasem i my sami nie jesteśmy uprzedzeni w stosunku do kobiet, czy darzymy je szacunkiem i traktujemy je jako równych partnerów do współpracy.

 

Podczas projektu mieliśmy możliwość lepszego poznania kultury i historii uczestników z innych krajów podczas wieczorów kulturowych. Lepiej poznaliśmy też samą Szwecję, szweckie zwyczaje i jedzenie. Odbyliśmy również jednodniową wycieczkę do Helsinborga, gdzie mieliśmy możliwość porozmawiania z mieszkańcami, zadania im pytań – między innymi, czy równouprawnienie jest potrzebne i jak jest ono postrzegane w Szwecji. Było to niezmiernie wartościowe doświadczenie.
Projekt oceniam bardzo pozytywnie. Powiększyłam swoją wiedzę na temat postrzegania roli kobiety w mężczyzny na świecie, kwestii związanych z dyskryminacją oraz rozwojem praw człowieka na przestrzeni lat. Uważam ten projekt za cennie spędzony czas. Czas pełen kreatywności, namysłu, zabawy, emocji i nauki.

Anna

Zajęcia/Program

Program projektu obejmował bardzo różne aktywności, od prezentacji o sytuacji kobiet w krajach biorących udział w projekcie, przez warsztaty i pracę w grupach, po nagrywanie filmu. Ważnym punktem projektu była też wycieczka do Helsenborg i przeprowadzanie wywiadów ze spotkanymi ludźmi. Każda z tych aktywności była dla mnie nowym doświadczeniem i okazją do wypróbowania swoich umiejętności.

 

Bardzo interesującą aktywnością była rozmowa na temat przedstawiania kobiet w mediach. Rozpatrywaliśmy ten problem w dwóch aspektach, rozwój reklam w czasie oraz reklamy w różnych krajach. Pozwoliło mi to na spojrzenie na ten problem z różnych aspektów i dostrzeżenie różnić w postrzeganiu zależnie od kultury czy tradycji.

 

Jednym z ciekawszych punktów programu była wycieczka do Helsenborg oraz przeprowadzenie wywiadów z ludźmi. Zadanie to uświadomiło mi jak trudnym zadaniem jest zrobienie takich wywiadów i jak ludzie reagują na taką propozycję. Ciekawa była też merytoryczna treść wywiadów czyli opinie ludzi oraz ich zachowanie, które czasem w podświadomy sposób zdradzało ich poglądy.

 

Najważniejsza była kulminacyjna aktywność projektu czyli tworzenie filmu w losowych, międzynarodowych  grupach. Zadanie to wymagało do nas odnalezienia się w roli aktorów i reżyserów, ale przede wszystkim bardzo udanej pracy w grupie i stworzenia wspólnego pomysłu oraz wcielenia planów w życie.

 

Atutem warsztatów była ciągła zmiana grup, w każdej aktywności braliśmy udział w innych, międzynarodowych grupach. Tego typu działanie pozwalało na poznanie wszystkich uczestników, uczenie się współpracy z ciągle zmieniającymi się ludźmi oraz ćwiczenie formułowania i wyrażania swoich myśli w języku angielskim.

 

Fika i czas wolny

Ważnym elementem pracy podczas projektu były przerwy na kawę oraz czas wolny po lunchu. Te momenty pozwalały nam zabrać na nowo siły do dalszej pracy, zintegrować się z grupą oraz dobrze się bawić. Zmiana otoczenia pozwalała na chwilę oderwać się od omawianego tematu i nabrać siły do dalszej dyskusji.

 

Zakwaterowanie

Mieszkaliśmy w 4 osobowych pokojach, zawsze w grupach międzynarodowych, co pomagało integracji oraz ćwiczeniu języka angielskiego. W ośrodku znajdowały się liczne sale do wspólnych aktywności, jak sala sportowa czy salon, gdzie można było odpocząć przy wspólnej herbacie. Była też możliwość licznych aktywności na powietrzu, które pozwalały nam na zapełnienie czasu w przerwie po lunchu oraz przyjemne jego spędzenie z innymi uczestnikami projektu.

Ważnym elementem zakwaterowania były też posiłki. Jedzenie było bardzo dobre, jedynym minusem były stałe godziny posiłków i np. brak możliwości przedłużenia danej aktywności.

 

Wieczory międzynarodowe

Ciekawą przygodą podczas wyjazdu były wieczory międzynarodowe. Każdy kraj w miarę możliwości przygotował swoją prezentację, aktywności oraz poczęstunek.

 

Projekty

Podczas projektu zostały nam przedstawione też inne projekty jak „NET, NET Game” czy projekt „SYLVIA”. Ciekawym doświadczeniem było poznanie innych projektów. Dla mnie stało się to dużą zachętą do lepszego poznania możliwości wzięcia udziału w tego typu projektach.

 

Różnorodność

Mimo dużej i różnorodnej grupy ludzi na projekcie każdy mógł być wysłuchany i przedstawić swoje zdanie. Duża ilość rozmów na forum, najpierw małych grup, a potem całej grupy uczyła jak wyrażać swoje zdanie i jak wysłuchać zdania innych. Mimo, iż czasem dyskusje te trwały za długo, zawsze były okazją do nabycia nowych umiejętności.

 

Reflection grup

Ważnym elementem każdego dnia było spotkanie w grupie refleksji. Były to małe, międzynarodowe grupy w których każdy miał okazję do przemyślenia aktywności z danego dnia, znalezienia najlepszej i najgorszej rzeczy oraz refleksji nad własnym zachowaniem. Nasze uwagi docierały do osób prowadzących projekt, co pozwalało na bieżąco zmieniać plan projektu, np. czas aktywności, by każdy czuł się na projekcie jak najlepiej.

 

Moje zdanie

Dla mnie osobiście projekt był bardzo fajną przygodą. Poznałam wiele ciekawych ludzi z różnych krajów, którzy mają różnorodne pasje i wiedzą jak je realizować. Nauczyłam się jak wypowiadać się w grupie i jak słuchać zdania innych. Jak stworzyć wspólnie wywiad czy film. Jak współpracować w grupie w której występuję różnica zdań lub kłótna o przywództwo i realizację tematu. Dowiedziałam się też dużo o postrzeganiu kobiet na świecie i ich sytuacji w innych krajach. Poznałam zmiany jakie zaszły w tej kwestii z biegiem czasu oraz te miejsca, które trzeba jeszcze zmienić.

Dominika

Projekt „Start with Women – SHE” odbył się w Örkelljundze, Szwecji, w dniach 14-22 sierpnia. Miał on charakter wymiany młodzieżowej osób z Turcji, Szwecji, Grecji, Francji i Polski, a głównym organizatorem była organizacja Hello Youth. Program wymiany powstał również przy współpracy organizacji z krajów uczestniczących w wymianie: Faal Demegi, Stowarzyszenie Sztukater, TERA-MAISON DE L’EUROPE DE LA CHARENTE oraz HELLAS FOR US ASTIKI MI KERDOSKOPIKI MI KYBERNITIKI ETERIA. Celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości nierówności płci, upełnomocnienie młodych kobiet o różnym pochodzeniu i zwiększenie ich pewności siebie oraz zwiększenie zatrudnialności kobiet wykluczonych lub w gorszej sytuacji.

 

Podczas wymiany codziennie uczestniczyliśmy w dyskusjach, warsztatach, prezentacjach i innych formach edukacji nieformalnej związanych bądź z tematyką projektu, bądź z rozwijaniem kompetencji takich jak praca zespołowa i komunikacja. Założony program został w całości zrealizowany i wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w zajęciach. Wiele ćwiczeń wymagało wyjścia poza dotychczasowe schematy i doświadczenia, uczyło odporności na stres, asertywności, kompetencji przywódczych. Dla mnie osobiście najciekawszym zadaniem było przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami Helsinborga i poznanie opinii Szwedów na temat kwestii związanych z płcią i równouprawnieniem. Kręciliśmy również filmy związane z tematem projektu, co dało nam cenne doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole pod presją czasu. Poza tym mieliśmy okazję przyjrzeć się temu, w jaki sposób kobiety przedstawiane są w mediach masowych, jakie kampanie reklamowe kieruje się do nich i do mężczyzn i w jaki sposób wczesne doświadczenia wychowawcze wpływają na różnicowanie się ról płciowych kobiet i mężczyzn. Uważam, że bardzo dobrym punktem programu było przejście od analizowania bieżącej sytuacji do twórczej pracy nad wymyślaniem rozwiązań– w formie debat, przedstawień teatralnych, map myśli i technik plastycznych. Dzięki temu projekt nie polegał tylko na narzekaniu na obecny stan równouprawnienia, ale też skłonił uczestników do wzięcia wyzwań we własne ręce i przyjęcia proaktywnej postawy względem problemu dyskryminacji. Przemyślany dobór urozmaiconych technik edukacyjnych pomógł w konsolidacji nowych umiejętności i wiedzy. Dowiedziałam się wiele na temat kontekstów kulturowych i różnic w rozumieniu równouprawnienia w różnych krajach, miałam też okazję posłuchać relacji „z pierwszej ręki” od uczestników projektu. Dzięki przystępnej formie wiele informacji zapamiętam na długo. Przekazywanie wiedzy, dochodzenie do niej w drodze wymiany poglądów i praca kreatywna były odpowiednio wyważone, ze świadomością mechanizmów działania pamięci i z wrażliwością na potrzeby i możliwości uczestników.

 

Zarówno część merytoryczną, związaną z tematyką projektu, jak i organizację czasu wolnego i integracji uczestników oceniam bardzo wysoko. Organizatorzy pokazali swoje zaangażowanie i kompetencję, udzielając wsparcia uczestnikom. Wartościowym doświadczeniem było też poznanie innych projektów (projekt Silvia, NET-NET game) i dowiedzenie się o możliwości dalszej współpracy z organizacjami, a także o możliwości zorganizowania własnego projektu. Myślę, że wymiana zmotywowała mnie do dalszego zaangażowania i aktywności w życiu społecznym, ukształtowała we mnie śmiałość do przejmowania roli liderki i dała mi dużo energii do dalszej pracy – w świecie i nad sobą.

Marcin

 W dniach 14 -22 sierpnia 2017 roku miałem możliwość uczestniczyć w wymianie międzynarodowej Youth Exchange w Szwecji zatytułowanej Start with Woman – She. Miejsce zakwaterowania i odbywania się projektu było w uroczej wiosce – Orkeljundze – niedaleko Hassleholm, a sama tematyka poświęcona została równouprawnieniu kobiet i mężczyzn.

 

Wraz z rówieśnikami: Anną, Alicją, Dominiką, Mateuszem oraz Pawłem przyjechaliśmy na kolację powitalną i pierwszego wieczoru. Już pierwszego wieczoru zapoznaliśmy się z uczestnikami z innych krajów tj. Grecji, Turcji, Francji oraz z samymi organizatorami. Pierwszego dnia byliśmy zajęci poznawaniem siebie nawzajem, wspólnych pasji oraz zainteresowań. Ustaliliśmy zasady obowiązujące podczas projektu oraz zostaliśmy podzieleni na międzynarodowe grupy do wspólnego podsumowania dnia. Drugi dzień nie był już tak swobodny. Był intensywny. Dyskutowaliśmy na tematy wprowadzające do całego tematu by odpowiedzieć sobie na pytanie czym właściwie jest tożsamość płci. Zaprezentowaliśmy również nasze organizacje pożytku publicznego.

 

Kolejny dzień był poświęcony dyskusji na temat roli mediów w kształtowaniu stereotypów wśród społeczeństwa. Każdy kraj pokazał przykłady, które przygotował wcześniej. W Hessleholm, gdzie spędziliśmy prawie cały następny dzień zostaliśmy podzieleni na grupy i wspólnie przeprowadzaliśmy wywiady z mieszkańcami miasta co sądzą na temat równouprawnienia. Spotkaliśmy się w większości z opiniami zgadzającymi się z założeniem polityki gender, jednak pojawiły się także osoby mające inne zdanie. Każda z grup miała możliwość przedstawienia innym wyników swojej pracy.

 

Podczas wymiany przygotowaliśmy także filmy promujące równouprawnienie, które można znaleźć na facebooku: Hello Youth Svergie. Została zaprezentowana nam rozwijająca gra NET NET, która – kto wie- zostanie może przetłumaczona na język polski. Z zajęć team-building świetnie sprawdziła się gra nocna capture the flag, w której uczestnicy mogli zwyciężyć jedynie grając zespołowo.

 

Każdej nocy odbywały się wieczory pozwalające zapoznać się bardziej z kulturą danego kraju. Wszyscy przywieźli regionalne specjały, prezentowali muzykę i zwyczaje.

Mateusz

Wymiana miała miejsce w dniach 14/08/2017 do 22/08/2017 w Orkelljunga, Szwecja. Państwami partnerskimi były: Polska, Francja, Grecja, Szwecja, Turcja. Chciałbym zaznaczyć, że pośród szwedzkich uczestników znajdowały się osoby z Syrii. Wiek uczestników był bardzo zróżnicowany, mediana moim zdaniem zawierała się w przedziale 22-23 lata.

 

Zakwaterowanie odbywało się w pokojach 3-4 osobowych wraz z łazienką. Wyżywienie jak i rozlokowanie uczestników na terenie ośrodka oceniam bardzo pozytywnie – pokoje były międzynarodowe, tj. całego pokoju nie mogło stanowić jedno państwo.

 

Polską grupę stanowiło łącznie 6 osób : 3 kobiety oraz 3 mężczyzn. Bazując na poprzednich zdobytym doświadczeniach w ramach programu Erasmus+ mogę wysunąć twierdzenie, że polska grupa nie stanowiła monolitu: poziom komunikacji i integracji zdecydowanie odbiegał od poziomu prezentowanego przez inne drużyny. Opinia ta jest subiektywna i może się różnić w zależności od uczestnika.

 

Na projekcie zawarłem kilka przyjaźni, które mogą ewaluować. Uważam, że rozmowa z uczestnikami jest jedną z wartości nadrzędnych wymian międzynarodowych – wymiana poglądów, pytania dotyczące wrażliwości, zwyczajów czy historii są rzeczą, które kształcą i otwierają nowe punkty widzenia. Każdy z nas, niezależnie od obywatelstwa niesie ze sobą różne poglądy i opinie na to co się dzieje wokół nas. Poznanie uczestników z Syrii utwierdziło mnie w wyrażanych przeze mnie przekonaniach dotyczących kryzysu migracyjnego i umocniło we mnie traktowanie każdego człowieka z szacunkiem i godnością niezależnie od wyrażanych poglądów, religii czy narodowości.

 

Wszelkie aktywności, rozplanowanie czasu i możliwości spędzania go oceniam bardzo pozytywnie. Organizatorzy przygotowali dla nas: kajaki, wycieczkę, grę „Capture the Flag” , galę oscarową ,saune, boisko do siatkówki i piłki nożnej oraz salę gimnastyczną. Uczestnicy mieli mnogość możliwości , aby spędzić swój czas wolny wraz z rówieśnikami.

 

Przechodząc do merytorycznej i najważniejszej części projektu chciałbym powiedzieć, że był to najlepiej zorganizowany projekt, w którym miałem przyjemność uczestniczyć do tej pory. Organizatorki były zmotywowane, bardzo dobrze przygotowanie i potrafiły odpowiedzieć na każde pytanie. Aktywności polegały głównie na debatach, pracach w grupach i analizie materiału stymulacyjnego tj. reklam, artykułów w prasie drukowanej, danych tabelarycznych. Nie sposób wymienić wszystkich zajęć, więc skupię się na tych co najlepiej zapadły mi w pamięć: były to analiza reklam z elementami seksizmu z poszczególnych krajów oraz tworzenie klipu promującego treść projektu. Pierwsza z aktywności była niezwykle interesująca, ze względu na pogłębioną dyskusję oraz emocje towarzyszące oglądaniu reklam, które nawiasem mówiąc w większości były kontrowersyjne. Tworzenie klipu nauczyło mnie pracy w międzynarodowym zespole, kompromisu oraz kreatywności. Czas na przygotowanie pliku multimedialnego był ograniczony, dlatego praca była naprawdę pasjonująca. Zdobyta wiedza w czasie projektu posłuży mi, aby nakreślić rówieśnikom problem nierówności społecznych, który często nie jest poruszany w kręgu młodych ludzi.

Paweł

Wyjazd całkiem mi się spodobał. Jak zwykle na początku podszedłem do tematu sceptycznie, później z czasem przekonałem się, że to o czym rozmawiamy ma sens.

Dowiedziałem się więcej na temat, gender, gender equality, o wpływie płci na psychikę człowieka (a właściwie wpływie norm społecznych dotyczących płci).

 

Ośrodek, w którym odbyła się wymiana młodzieżowa, mieścił się w uroczym, małym miasteczku liczącym około 15k mieszkańców. Od razu koło ośrodka było piękne jezioro i zagajnik brzóz. W wolnym czasie pływaliśmy na łódkach i chodziliśmy po slackline - bajka.

 

Z rzeczy negatywnych:

1) moim zdaniem wyjazd był za długo, w zupełności wystarczyły mi 2 dni żeby wyrobić sobie zdanie na temat gender equality i poukładać sobie wszystko w głowie.

2) facilitators byli mało doświadczeni, niektóre zajęcia były prowadzone w sposób niekompetentny - złe tłumaczenie aktywności / zasad, zła mowa ciała, generalnie nieumiejętny sposób przekazywania informacji

 

Ogólnie: podobało mi się, cieszę się, że wziąłem udział w tym projekcie.

 

GALLERY/GALERIA:

 

Podziel się!

Komentarze:

Kod antyspamowy
Odśwież


Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!

  • Stwórz Konto