Sprawozdanie Za 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Stowarzyszenia Sztukater

za rok 2011

 

 

1) Pełna Nazwa:
Stowarzyszenie Sztukater
2) Adres siedziby:
54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65
kontakt : tel. 791566675 mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.sztukater.pl
Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Sztukater
skr. pocz. Nr 6
50-950 Wrocław 68
3) Numer KRS: 0000398352
Data wpisu do rejestru KRS: 13.10.2011
4) NIP: 8943034347 REGON: 021739447

 

5) Dane dotyczące członków organów stowarzyszenia:

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Tomasz Szmich
Wiceprezes – Agnieszka Grabiec (do dnia 02.02.2012) / Krzysztof Kobyłt (od dnia 05.02.2012)
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji – Sławomir Szmich
Członek – Sebastian Ozga, Członek – Dariusz Grabiec (do dnia 02.02.2012), Marek Lewandowski (od dnia 05.02.2012)

 

6) Cele statutowe:
1. promowanie ogólno dostępnej kultury, sztuki oraz dostępu do ich form wyrażania;
2. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży;
3. przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu;
4. zwiększenie aktywności społeczności lokalnych;
5. tworzenie warunków dla porozumienia międzynarodowego;
6. promowanie różnorodności kulturowej, poszanowania odrębności światopoglądowej, religijnej, seksualnej i etnicznej;
7. popularyzacja turystyki i krajoznawstwa;
8. działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

 

7) Prowadzenie działalności gospodarczej – nie dotyczy, stowarzyszenie nie prowadziło w 2011 roku działalności gospodarczej

 

8) Opis działalności prowadzonej w roku 2011:

Od 26 września 2010r. jako grupa nieformalna prowadzimy portal kulturalny w formie strony internetowej zrzeszający dziesiątki blogerów opiniujących w formie nieodpłatnej pozycje wydawnicze – www.sztukater.pl. Wraz z rozwojem naszych podopiecznych nawiązaliśmy szereg kontaktów umożliwiających m.in. objęcie patronatów nad pozycjami literackimi wartymi polecenia m.in. pisarzy i artystów polskich.
Wśród naszych sukcesów pojawił się również patronat nad książką pn. „Siostrzyca" nagrodzony przez internautów w kategorii „proza obca". Wspieramy twórczość polskich pisarzy poprzez masowe propagowanie ich debiutów przy współpracy z małymi wydawnictwami, które niejednokrotnie udowodniły, iż wśród internautów znajdują się artyści wysokich lotów.
Dzięki nabytym kontaktom oraz gronu wciąż wzrastającemu popierającego nas internautów zrodziła się inicjatywa polegająca na nieodpłatnym przekazywaniu egzemplarzy prasowych bibliotekom i placówkom szkolno-wychowawczym. Stowarzyszenie Sztukater stara się również wspierać wydarzenia kulturalne organizowane na terenie placówek szkolno-wychowawczych pod względem merytorycznym, jak i rzeczowym.
W ramach działalności statutowej i zebranym darom wsparliśmy następujące placówki:
•Zespół Szkół nr 1 Wrocław; ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław (książki i filmy DVD wycenione na kwotę 969,40 zł)
•Biblioteka LO nr I; ul. Księcia J. Poniatowskiego 9; 50-326 Wrocław (książki wycenione na kwotę 3 107,30 zł)
•Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Warszawska 6; 41-200 Sosnowiec, (książki wycenione na kwotę 330,00 zł)
•Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21; im. Obrońców Pokoju, ul Sienkiewicza 4; 45-037 Opole (książki wycenione na kwotę 101,00 zł)
•Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Gromadka" w Nowej Rudzie (artykuły spożywcze i papierniczo-biurowe wycenione na kwotę 706,40 zł)

 

Od XII 2011r. do XII 2012 Stowarzyszenie Sztukater prowadzi ogólnopolską zbiórkę książek oraz darowizn, które zostaną przekazane domom dziecka, placówkom oświatowym, hospicjom oraz organizacjom zajmującym się walką z wykluczeniem społecznym. Akcja prowadzona jest pod nazwą „Święta z Książką" w oparciu o decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnym o numerze 289/2011.
W ramach zbiórki w roku 2011 przekazaliśmy dary w kwocie 103,07 zł na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Gromadka" w Nowej Rudzie.

Nasze Stowarzyszeniu uzyskało również poparcie ponad setki wydawnictw publikujących Polsce oraz dyrektorów placówek szkolno-wychowawczych w dążeniu do realizacji celów statutowych. Jesteśmy młodym, ale za to prężnie działającym Stowarzyszeniem koncentrującym się na szeroko pojętej sztuce i kulturze, poprawie jakości życia oraz dostępie do nowych technologii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasze działania uświadamiają lokalnym społecznościom możliwości dostępu do sztuki i kultury oraz potrzeb z nimi związanymi, podejmują wyzwania, które przez wiele lat były traktowane przez organizacje publiczne jako element drugorzędny. Jesteśmy młodzi duchem, pełni energii i motywacji do dalszego rozwoju oraz działań mających na celu uświadomienie opinii publicznej, iż dostęp do dóbr kulturalnych nie jest przywilejem klas średnich i wyższych lecz ogólnodostępnym dobrem Narodu, z którego każdy ma prawo skorzystać.

 

9) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach
Patrz rachunek wyników;

10) Informacja o zatrudnieniu w 2011
Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników

11) Informacja o wynagrodzeniach
Nie dotyczy
12) Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych
Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych.
13) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Stowarzyszenie nie posiada lokat na rachunkach bankowych.
14) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Stowarzyszenie nie nabywało obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
15) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.
Stowarzyszenie w 2011 roku nie nabywało nieruchomości
16) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
Stowarzyszenie w 2011 roku nie nabywało środków trwałych
17) Dane o wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszeń
Patrz załącznik – Bilans na dzień 31 grudnia 2011
18) Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej

 

19) W dalszej działalności planujemy:

Aktualnie trwają prace nad zmianą szaty graficznej oraz systemu dodawania opinii, co pozwoli w niedalekiej przyszłości starać się o pozyskanie statutu prasy codziennej w formie multimedialnej.

Dzięki organizowanej rocznej zbiórce planujemy utworzyć kąciki literackie w świetlicach wiejskich we współpracy z miejskimi ośrodkami kultury, zaopatrzyć księgozbiory bibliotek w nowości wydawnicze, doposażyć w wyposażenie świetlić szkolnych. Zbiórkom będą towarzyszyć imprezy oraz akcje tematyczne, które stanowią dopełnienie a zarazem do medialnego rozgłosu jakim jest nagłośnienie potrzeb placówek szkolno-wychowawczych, które wciąż mają obcinane budżety na tzw. finansowanie dostępu do kultury.
Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami kultury i sztuki
Zaangażowanie wiodących instytucji kultury i sztuki w aktywizację społeczną i zawodową osób o utrudnionym dostępie do kultury umożliwia poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie. Współpraca umożliwia osobom gorzej usytuowanym o utrudnionym dostępie do wydarzeń kulturalnych bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury oraz udział w nowoczesnych, niekonwencjonalnych działaniach twórczych.

W roku 2012 planujemy przeprowadzenie szeregu akcji i inicjatyw społecznych, międzynarodowych wymian młodzieży oraz spotkań autorskich w pisarzami.

 

Sprawozdanie finansowe:

Bilans

Rachunek wyników

Informacje dodatkowe do sprawozdania

 

 

Dowody księgowe i podziękowania (Galeria zdjęć)

Podziel się!

Komentarze:

Kod antyspamowy
Odśwież


Współpracujemy z:

KARTA BIBLIOTECZNA

BIBLIOTECZKA

 • Załóż swoje konto
 • Karta Do Kultury

  Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
  *obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
  *dodawać je do ulubionych
  *polecać innym czytelnikom
  *odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
  *listować pozycje, które posiadasz
  *oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
  Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!