Wersja dla osób niedowidzącychWersja dla osób niedowidzących

Okładka wydania

Apokalipsa. Dobra Nowina Dla Ciebie. Część 4

Kup Taniej - Promocja

Additional Info


Oceń Publikację:

Książki

Fabuła: 100% - 1 votes
Akcja: 100% - 1 votes
Wątki: 100% - 1 votes
Postacie: 100% - 1 votes
Styl: 100% - 1 votes
Klimat: 100% - 1 votes
Okładka: 100% - 1 votes
Polecam: 100% - 1 votes

Polecam:


Podziel się!

Apokalipsa. Dobra Nowina Dla Ciebie. Część 4 | Autor: Mirosław RuckiKarol Szymański

Wybierz opinię:

MarJadka

Bardzo szczegółowo omówione pięć rozdziałów Apokalipsy według świętego Jana.

Pierwszy rozdział – Znaki – dotyczy dwunastego rozdziału Apokalipsy św. Jana. „Znaki i cuda nie są po prostu dziwnymi zjawiskami, elementami jakiegoś show, mającego zadziwić ludzi i wzbudzić w nich zachwyt. Są sposobem komunikowania się Boga z człowiekiem, zawierają konkretne przesłanie o określonym znaczeniu i prowadzą do zaufania Bogu”. Jest tutaj bardzo dużo szczegółów dotyczących samego pojęcia znaku w całym Piśmie świętym, łącznie z wyliczeniem ile razy pojawia się – jako greckie słowo – i gdzie.

 

Jest oczywiście tłumaczenie znaku Niewiasty obleczonej w słońce jak również Smoka barwy ognia. Siłą rzeczy kolejnym wątkiem jest obraz ataku smoka i ucieczki kobiety, oraz porażki smoka.

Rozdział drugi – Pomocnicy smoka – omawia trzynasty rozdział Apokalipsy św. Jana. Tutaj pojawia się triada zwierząt i sprawa odstępstwa wskutek zwiedzenia a nie wskutek przymusu. „Może nadszedł najwyższy czas, by rozpocząć studiowanie Pisma Świętego w sposób, w jaki jeszcze tego nie robiłeś do tej pory. Biblia nie może być czymś okazjonalnym w Twoim życiu lub ozdobą na Twojej półce. Jak się odnajdziesz wśród fałszywych cudów?”.

 

Rozdział trzeci – Rozpoczęcie żniw – to omówienie czternastego rozdziału Apokalipsy św. Jana. Można to streścić w jednym wołaniu: „Chrześcijanie! Obudźcie się! W jakim miejscu jesteście? Już jest naprawdę koniec, a wy niczym nie różnicie się od bałwochwalców, którzy poszli za bestią i smokiem”.

Rozdział czwarty – Siedem ostatnich plag – dotyczy piętnastego i szesnastego rozdziału Apokalipsy św. Jana. „Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na podobieństwo zdarzeń z trąbami anielskimi oraz plagami egipskimi”. Uderzająco podobna jest kolejność zdarzeń. Tabela pokazuje to bardzo wyraźnie – z zaznaczonymi na kolorowo i podkreślonymi plagami wylania czasz (Ap 16), trąbienia aniołów (Ap 8-11) i plag egipskich (Księga Wyjścia 7-11).

 

Rozdział piąty to Podsumowanie. „Jak mogliśmy się przekonać, atak szatana na mieszkańców ziemi stanowi zagrożenie jedynie w takim zakresie, w jakim ludzie pozwolą mu się zwieść i oszukać. Najlepszym remedium zatem jest trwanie w prawdzie, która jest na wyciągnięcie ręki – jest nią Chrystus przebywający wśród nas oraz spisane Słowo Boże. Aby wyjść zwycięsko z tych zawirowań, wystarczy nasza wierność i wytrwałość. Resztę Bóg dokona za nas”.

Dodatek „Zwiedzenie i złudzenie”. Bóg chce byśmy żyli w prawdzie i czyni wszystko by dać nam taką możliwość. Ale jednocześnie dał nam wolną wolę, więc kiedy chcemy żyć w złudzeniu, nie sprzeciwia się naszej woli.

Dodatek „Święci jako pierwociny”. Uświęcanie się jest niemożliwe bez czynnego udziału Boga, który nas uświęca na swój obraz. Trwanie w modlitwie, cierpliwość, czynne okazywanie miłości, budowanie pokoju z ludźmi, uniżenie się przed Panem – takie postępowanie tworzy warunki, umożliwiające Bogu przemianę i uznania nas jako wybranych i nieskalanych pierwocin złożonych w Świątyni Pana.

 

Dodatek „Oddawanie pokłonu bestii”. To opisanie prześladowań za wyznawaną wiarę – oczywiście nie wszystkich, ale także współczesnych, w tym jest także mowa o fałszywej interpretacji Koranu.

Obszerna Literatura kończy książkę.

W tekście znaleźć można sporo ilustracji, zdjęć, a także tabelek, które doskonale obrazują porównania z różnych tekstów.

Nie jest to lektura do przeczytania. Bardziej tekst źródłowy, do którego można ciągle wracać i smakować go, czerpać jak ze źródła.

Katarzyna Lisowska

Książka zaskakuje erudycją, sporządziły ją w seriach osoby bardzo dobrze do tego przygotowane, co akcentuję. Sądzę, że to dorobek o wartości uniwersalnej, jaki ma duże znaczenie w rozszyfrowaniu Biblii.

Polecam książkę z tego samego względu, że to doskonałe odczytanie Apokalipsy, trudno nam w niej dopatrywać się nadziei, ale tak nie jest. To jest błędne przekonanie. Św. Jan daje nam dużo pokrzepienia, ale trzeba spojrzeć na swoje życie uczciwie.

 

Publikacja ma bardzo duże walory naukowe, badawcze, to projekt o dużej ambicji. Polecam serię książek ludziom, jacy mają duże wymagania co do książek i chcą się dowiedzieć czegoś ciekawego. Nie chodzi o samo przesłanie biblijne, w odczytaniu są fakty historyczne. Autorzy świetnie nam je wyłonili. Spojrzeli oczami św. Jana. To praca badawcza, ale też wobec jakiej Autorzy zajmują określone stanowisko. Bardzo bogate opracowanie, trudne w odbiorze, ale rzetelność tego wymagała. Biblia nie jest prostym przekazem, zwłaszcza takie jej części jak Apokalipsa. To jest wkład w poznanie tradycji, ale Biblia wciąż skrywa tajemnice. Może jej odczytanie pełne nie jest nam potrzebne na już. Nie chcę wchodzić w refleksje teologiczne, bo i sama seria książek trzyma się podejścia badawczego. Niemniej Autorzy, chcąc nie chcąc muszą zajmować stanowisko wobec swoich odkryć. Nauka nie jest obiektywna. Badacz formułując cele – trochę lub bardziej nastawia się, do jakich wartości i wniosków dąży. To są skłonności ludzkie i trudno ich uniknąć. Praca jednak jest jedną z lepszych pod tym względem. Autorzy postawili sobie za cel, aby dążyć do prawdy. To bardzo cenne, bo nauka coraz częściej dziś staje się na jakiś użytek, jest środkiem do celu. Owa seria książek taka nie jest. Należy docenić wielki trud badaczy i promować publikacje. W nich jest co pokazać.

 

Książki nie czyta się łatwo, by móc ją zanalizować krytycznie to trzeba mieć własne przygotowanie i znajomość nie tylko Apokalipsy, ale należy mieć rozeznanie w całej Biblii. Autorzy mają świadomość, że Apokalipsy nie czyta się w oderwaniu od innych ksiąg. Na pewno nie dokonali studiów zupełnie nieomylnych, nie wyczerpali tematu, ale dużo pokazali i wiedzieli, z jakim zadaniem się mierzą. Mimo to oceniam efekty bardzo dobrze, bo Autorzy są świadomi tego, czego się podjęli i widać wielki trud, jaki włożyli w pracę.

Można byłoby uznać, że praca jest wzorcowa, nie jest tak, bo takich nie ma i nauka ma to do siebie, że stale wiemy więcej i możeśmy spojrzeć inaczej na materiał badawczy.

 

Jeśli odbiorcy nie przeszkadza, że lektura bywa żmudna, bo tak naszpikowana jest konkretami i analitycznym językiem – polecam publikację, niewątpliwie ubogaca. Język na wysokim poziomie, ale akcentuję, jego stopień trudności bywa znaczący. Tej książki nie przebrną osoby, które są bez przygotowania, bo być może niewiele z niej zrozumieją.

 Doceniam trud włożony w publikację, przyznaję jej pięć gwiazdek. Sądzę, że trzeba zdecydowanie doceniać tak ambitne i czasochłonne projekty, które rzeczywiście wzbogacają wiedzę i to w ważnych, trudnych zrazem bardzo tematach.

Dodam, że wydanie książki jest bardzo estetyczne i książka w odbiorze jest bardzo przyjemna. To praca dopracowana w każdym stopniu, zaznaczam, że bardzo solidna i istotna.

Renata Andrzejewska

Apokalipsa z gr. apokalypsis znaczy objawienie, odsłonięcie jakiejś tajemnicy. Topos apokalipsy jest częstym elementem współczesnej kultury masowej, obraz katastroficznej wizji świata pojawia się jako motyw filmu, literatury lub jako temat obrazu. Ostatnia część natchnionej wizji ukazuje ostateczne zwycięstwo Baranka nad Smokiem, co dokładnie poddali analizie mgr Karol Szymański, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, badacz tekstów Pisma św. oraz dr hab. inż. Mirosław Rucki, w książce Apokalipsa. Dobra Nowina dla Ciebie. Część 4 – Zwycięskie starcie (rozdz. 12-16).

 

Lektura ta jest dokładną i precyzyjną analizą każdego wersetu Apokalipsy św. Jana, a konkretnie rozdz. 12-16. Zdaniem badaczy to liczba 12 jest kluczem do zrumienia sensu Objawienia. Apokalipsa św. Jana złożona jest z 22 rozdziałów, a 4 część jest kontynuacją, żałuję, że nie miałam okazji poznać wcześniejszych części. Otwierając książkę przełamujemy pieczęć niepojętej tajemnicy, próbujemy zgłębić, dotrzeć do sensu znaczenia, czy nam się to uda? Wbrew obiegowej opinii widzącej w Apokalipsie św. Jana przede wszystkim dzień sądu Bożego nad światem, jest to tekst optymistyczny, a nie tylko przerażająca wizja końca świata: „Wizja ukazuje przełomowy moment historii ludzkości, który rzutuje również na sprawy niebieskie”.

 

Apokalipsa. Dobra Nowina dla Ciebie to nie jest lektura do szybkiego czytania, tylko powolnego śledzenia zdanie po zdaniu. Analizujemy zgodnie z sugestią autorów, odkrywamy znaki, symbole, znaczenie barw, liczb. Obrazy zawierają w sobie kilka głębszych prawd. Nic nie jest jednoznaczne, lektura pozwala na dotarcie poza dosłowne znaczenie, ujawnia się nam symboliczne i metaforyczne znaczenie ostatniej księgi Nowego Testamentu. To książka dla dociekliwy, tych którzy chcą poznać sens tajemnicy Objawienia św. Jana. Znaki zgodnie z sugestią autorów są sposobem komunikowania się Boga z człowiekiem. I o znakach traktują też autorzy pierwszy rozdział, wychodząc od wyjaśnienia ich sensu.

Zgodnie z Objawianiem św. Jana smok, czyli szatan ponosi porażkę. Wszystkie aluzje, odwołania do wcześniejszych ksiąg Biblii np.: do Księgi Daniela, bogactwo całego kontekstu, ale i obrazowe tłumaczenie każdego wręcz słowa pozwala zrozumieć przesłanie, powiązania rzeczywistości boskiej i ludzkiej. Plusem są bogate konteksty: kulturowy, religijny i językowy, egzegetyczna analiza wyrazów, etymologiczne wyjaśnianie słów to tylko niektóre zalety omawianego dzieła. Kolejne rozdziały odkrywają przed nami tajemnicę, jednocześnie autorzy zestawiają z wcześniejszymi księgami Pisma Świętego. Analizę cechuję nie tylko językowa erudycja, ale i matematyczna dokładność. Poznajemy etymologię danego wyrazu oraz ile razy pojawiło się na kartach Pisma, w jakim kontekście. Jawi się obraz sądu ukazany jako obraz żniw i zbioru winogron. Kolejne rozdziały książki to wyjaśnienie znaczenia siedmiu plag egipskich. Siedem plag nosi miano ostatecznych, gdyż nastąpią u samego końca świata, są odzwierciedleniem plag egipskich. Autorzy w podsumowaniu jeszcze raz utwierdzają czytelnika, iż mimo wszelkich trudności, walk i prześladowań to uważna lektura utwierdzają w optymistycznym przesłaniu nastaniu Dobrej Nowiny.

 

Książka pokazuje jak czytać księgę nad księgami, ostatnią księgę Nowego Testamentu, to nie jest łatwa lektura wymaga skupienia i chęci pokonania labiryntu znaczeń i symboli. O wartości i rzetelności opracowania niniejszej książki świadczy bogata bibliografia, przypisy odsyłające do znawców Biblii. Czytelnik odnajdzie również tabele, zestawienia, wykresy obrazujące badanie tematu i poważne podejście do zagadnienia. Kolorowe zdjęcia nie zakłócają toku rozumienia, wręcz przeciwnie wzbogacają, jednocześnie nie narzucając, bo najważniejsze jest słowo. Dzięki książce łatwiej nam zrozumieć sens symbolicznej księgi.

 

Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej części odkrywającej znaczenie kolejnych rozdziałów ostatniej księgi Nowego Testamentu.

 

 
 

Komentarze

Security code
Refresh

Aby Skomentować Kliknij Tutaj

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!
  • Zobacz Mini Tutorial