Okładka wydania

Skok Na Polskę

Kup Taniej - Promocja

Dodatkowe informacje


Oceń Publikację:

Książki

Fabuła: 100% - 1 votes
Akcja: 100% - 1 votes
Wątki: 100% - 1 votes
Postacie: 100% - 1 votes
Styl: 100% - 1 votes
Klimat: 100% - 1 votes
Okładka: 100% - 1 votes
Polecam: 100% - 1 votes

Polecam:


Podziel się!

Skok Na Polskę | Autor: Eugeniusz Możejko

Wybierz opinię:

Literanka

Ostatnie dziesięciolecie w historii Polski to czas wielkich sporów politycznych, których w takim natężeniu nie byliśmy świadkami od czasów transformacji (moja pamięć nie sięga dalej, więc tej tezy nie będę bronić, gdyby ktoś chciał polemizować). W każdym razie zaznaczyły się podziały, które jedynie są pogłębiane, co doprowadzić może do niczego innego, jak kolejnych konfliktów. Wydaje się, że tym przełomem, który wiele pozmieniał w polskim społeczeństwie, była katastrofa smoleńska, która dodatkowo obrosła w mity, spory, wzajemne oskarżenia zwaśnionych stron, a która też stała się fundamentem, na którym obecna władza zbudowała swoje poparcie. Gorący spór polityczny i mnogość zadziwiających zdarzeń i decyzji władz stały się dobrym tematem do komentarzy zawartych w książce „Skok na Polskę” Eugeniusza Możejki. Próbując dowiedzieć się czegoś o autorze, trafiłam tylko na jego profil na znanym portalu społecznościowym, gdzie publikował swoje eseje i komentarze oraz skąpe informacje o współpracy z pismem „Życie gospodarcze” i portalem społecznym wiadomosci24.pl. Wydał też w postaci elektronicznej zbiór felietonów pod tytułem „Widmo prawdy krąży nad Polską”, w którym odnosi się głównie do polskiej polityki wschodniej.

 

Czytając felietony zawarte w zbiorze „Skok na Polskę” można jeszcze raz przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia, spory, wypowiedzi znanych ludzi, wszystkie wydarzenia, które rozpalały dyskusje osób zainteresowanych polityką. Wszystkie one zostały skomentowane w sposób wyważony, pozbawiony emocji, z wielką erudycją i odrobiną poczucia humoru i ironii. Trafne spostrzeżenia, bezkompromisowość, a także, obecnie zapomniana, bezstronność, to cechy, które można w tych tekstach rozpoznać już na pierwszy rzut oka.

 

Eugeniusz Możejko komentuje i ocenia wszystkie afery, których tak dużo ujawniono w ostatnich czasach, wszystkie kontrowersyjne wypowiedzi osób piastujących ważne urzędy w Polsce, których nie brakowało w okresie przekazania władzy z rąk Platformy Obywatelskiej na ręce przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Odnosi się często do kondycji moralnej polityków, stanu polskiej demokracji, znaczenia, jakie poszczególne słowa czy wydarzenia nabierały dla całego państwa. Dużo miejsca poświęca katastrofie smoleńskiej i jej skutkom – comiesięcznym obchodom związanym z jej upamiętnieniem, wypowiedziom Jarosława Kaczyńskiego, całej mitologii narosłej wokół tego wydarzenia i badaniom przyczyn tego tragicznego wypadku. Przez autora przemawia również troska o praworządność, unicestwiony Trybunał Konstytucyjny, pogarszające się stosunki z Unią Europejską i upadek ciężko wypracowanej pozycji na arenie międzynarodowej. Nie pomija też relacji ze wschodnimi sąsiadami, które od dawna leżały w najbliższym kręgu jego zainteresowań. Skupia się przede wszystkim na polityce zagranicznej wobec Litwy i Ukrainy, bo historyczne zaszłości z tymi dwoma krajami powodują nadal najwięcej tarć i wzajemnych pretensji. Interes państwa nie pozwala też pominąć kwestii związanych z naszą aktywnością w Unii Europejskiej, w której władze naszego kraju stają okoniem, prowadząc politykę „wstawania z kolan”.

 

W moim przekonaniu książka „Skok na Polskę” jest bardzo potrzebna, jako kompendium wiedzy o najnowszej historii kraju w wymiarze wewnętrznym, jak i zagranicznym. Warto ją mieć, pamiętać o wszystkim, co działo się w ostatnich latach w polityce wewnętrznej, zarówno w obozie rządzącym, jak i po stronie opozycji. To wnikliwy i wszechstronny obraz przemian, konfliktów, przekonań i kierunków polityki, jakich w ostatnich latach jesteśmy świadkami. Nie jest to może lektura na jeden wieczór, ze względu na objętość, ale łatwość jej przyswajania, przystępny język i obiektywizm sprawiają, że otwiera umysł i rysuje realistyczny obraz Polski pod rządami PiS.

Bnioff

„Skok na Polskę” Eugeniusza Możejki to nie jest najprzyjemniejsza lektura, choć muszę przyznać, że dawno już nie miałem okazji czytać tak dobrze napisanej książki publicystycznej, która z taką stylistyczną maestrią i niesamowitą erudycją opowiadałaby o współczesnej polskiej polityce. Właściwie nie tylko o polityce, ale o Polsce w wymiarze mikro, świetnie objaśniając lokalne wojenki i podchody oraz globalnym, w których mierzy się z naszymi nierzadko trudnymi relacjami sąsiedzkimi.

 

Sposób w jaki pisze Możejko sprawia, że nawet czytelnik, który nie jest biegły w meandrach rodzimej sceny politycznej, znajdzie przyjemność w lekturze tego zbioru, który składa się z tekstów pisanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dlaczego więc na wstępie zaznaczyłem, że lektura nie jest przyjemna? Otóż wyłącznie z uwagi na wnioski, do stawiania których prowadzi Autora analiza opisywanych wydarzeń. Wnioski te zawarte są już zresztą w samym tytule tej publikacji, którym autor postanowił opisać rządy formacji, która samą siebie ośmieliła się nazwać epitetem „dobra zmiana”. Chodzi naturalnie o partię Jarosława Kaczyńskiego, przewrotnie nazwaną Prawo i Sprawiedliwość.

 

To że nazwa ta jest faktycznie przewrotna dowodzi rozdział zatytułowany – również przewrotnie - „Coraz więcej demokracji”, a który stanowi zbiór ułożonych chronologicznie felietonów, w których objaśnia Możejko krok po kroku zawłaszczanie przez partię rządzącą, będącą drugą władzę w Państwie, terytoria władzy trzeciej, która powinna od drugiej przecież być autonomiczną. Zaczyna od nie przyjęcia przez prezydenta w 2015 roku ślubowania trzech legalnie i zgodnie z prawem wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Kończy jesienią 2018 w przeddzień wygranych przez partię rządzącą, co już dzisiaj wiemy, wyborów do europarlamentych.

 

Redaktor Możejko niestety zmarł wiosną 2019 roku i muszę przyznać, że była to ogromna strata z punku widzenia czytelnika jego tekstów, bo choć snute przez niego analizy mogą nie przypaść do gustu zwolennikom obozu tzw. „dobrej zmiany”, to jednak nawet oni muszą przyznać, że jego krytyczne opinie pozbawione są niepotrzebnego zacietrzewienia i stronniczości, które bardzo często towarzyszą tekstom obserwatorom i komentatorom naszej rodzimej sceny politycznej, którzy nie mają skrupułów, by zdecydowanie stanąć po jednaj ze stron i często pozostają ślepi na argumenty strony przeciwnej.

 

Jeden z rozdziałów poświęcony jest tragedii smoleńskiej, czy raczej temu, w jaki obóz rządzący wykorzystuje ją dla swoich politycznych korzyści. To rozdział, gdzie Autor chyba w najbardziej odczuwalny sposób decyduje się na dopuszczenie do głosu swoich opinii, by zdecydowanie napiętnować działania tak zwanej podkomisji Macierewicza, która zamiast dążyć do racjonalnego wyjaśnienia skutków i przebiegu katastrofy, korzystają z okazji, by piętrzyć teorie spiskowe i snuć insynuacje.

 

„Jedną niewyjaśnioną kwestią było i pozostaje pytanie, dlaczego samolot wiozący prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego liczną świtę o poranku 10 kwietnia 2010 roku próbował lądować na lotnisku Siewiernyj, kiedy ze względu na warunki atmosferyczne i słabe wyposażenie tego aerodromu nie powinien był podejmować takiej próby w żadnym wypadku. Ale to jest pytanie tabu, którego nikt nie ośmielał się i nie ośmiela postawić.”

 

W kolejnych rozdziałach zastanawia się Możejko nad podłożami i możliwymi skutkami konfliktu między rządem Rzeczpospolitej a Komisją Europejską oraz snuje refleksje na temat sprawy litewskiej Polonii oraz relacji z Ukrainą, a wszystko to w kontekście tak zwanej doktryny Jerzego Giedroycia, legendarnego założyciela paryskiej Kultury.

 

Autor „Skoku na Polskę” z wnikliwością godną doświadczonego publicysty komentuje najważniejsze bieżące wydarzenia, które mogą zaważyć na losach naszego kraju, kształtując jednocześnie wizerunek Polski w Europie. Trafne diagnozy i komentarze sformułowane w niezwykle ciekawy sposób sprawiają, że ten zbiór publicystycznych tekstów, będących swoistym obrazem współczesnej historii politycznej Polski, czyta się jak najlepszą powieść.

Uleczkaa38

Od wielu lat nasza polska polityka nie była tak dynamiczną, nieprzewidywalną i co tu dużo mówić - niebezpieczną dla przyszłości naszego kraju, jak na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nieodpowiedzialne zmiany prawa, niekończące się konstytucyjne spory oraz niebezpieczna gra z Unią Europejską, której stawką może okazać się nasza obecność w jej strukturach. I właśnie o tym, jak odczytywać ten obraz i do czego może doprowadzić on w niedalekiej przyszłości, opowiada interesująca książka Eugeniusza Możejki pt. "Skok na Polskę", która ukazała się nakładem Warszawskiej Firmy Wydawniczej.

 

Na pozycję tę składa pokaźna liczba kilkudziesięciu, publicystycznych komentarzy autora na temat najważniejszych wydarzeń na polu polityki, ale też i współczesnego życia w naszym kraju, które w znacznym stopniu przyczyniają się nie tylko do osłabiana naszej pozycji na międzynarodowej arenie, ale też i niszczą kraj. I tak oto autor porusza tu m.in. takie kwestie, jak decyzje Donalda Tuska w sprawie smoleńskiej katastrofy, szalona polityka partii PiS oskarżeń o zamach, wyniszczające działania Antoniego Macierewicza, które osłabiły polską armię, sądowe ustawy rządzącej partii i wypowiedzeniu w ten sposób "wojny Unii Europejskiej", czy też międzynarodowa polityka marginalizacji Polski... To tylko kilka z wątków, jakie zostały poruszone w tej książce.

 

Każdy z tematów, ułożony w chronologicznym porządku, został tu omówiony w ciekawy, rzetelny i szczegółowy sposób. Oczywiście, w publicystyce nie istnieje coś takiego jak "pełny obiektywizm" i tym samym także tu można doszukać się pewnych politycznych ocen poczynań naszych "mężów stanu"..., ale ogólnie należy zauważyć, że autor powstrzymuje się od jawnej krytyki, a raczej sugeruje pewne niebezpieczeństwa, zagrożenia i błędne decyzje decydentów, które to komentarze pozwalają wysnuwać nam własne wnioski. Myślę, że to bardzo uczciwe postawienie sprawy, które warto docenić.

 

Na słowa uznania zasługuje także bogactwo tematycznej oferty tej książki, która porusza sobą wydarzenia rozgrywające się na przestrzeni lat 2010 - 2018, czyli naprawdę dużego okresu czasu. Co więcej, wydają się być to również najbardziej kluczowe wątki, które przyczyniły się do zmiany naszej codzienności, zupełnie innego miejsca naszego kraju w politycznej Europie, czy też prawa - zwłaszcza na gruncie sądownictwa. W tym względzie można się pokusić o stwierdzenie, że lektura tej książki stanowi sobą coś na wzór publicystycznego podręcznika najnowszej historii naszego kraju, co już samo w sobie świadczy wiele o bogactwie oferty tej pozycji.

 

Udanie przedstawia się również samo przekazanie tychże rozważań, przemyśleń i wniosków autora, który posługuje się bardzo przystępnym językiem, bazuje na kluczowych danych i faktach, jak i wreszcie ukierunkowuje swoje komentarze na konkret, co w dużej mierze ułatwia samą lekturę i pozwala wynieść nam z tej pokaźnej liczny wydarzeń i informacji to, co najważniejsze i najciekawsze. Z pewnością nie było to zadaniem łatwym, ale w mej ocenie udało się jemu sprostać autorowi w 100%.

 

Komu poleciłbym książkę Eugeniusza Możejki pt. "Skok na Polskę" w pierwszej kolejności...? Myślę, że przede wszystkim tym czytelnikom, którzy interesują się polską polityką, życiem społecznym w naszym kraju i najnowszą historią, która de facto tworzy się na naszych oczach. To właśnie oni wyniosą najwięcej ze tej lektury, aczkolwiek tak naprawdę może sięgnąć po ten tytuł każdy czytelnik, który pragnie poszerzyć swoją wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Ze swej strony oczywiście zachęcam was do sięgnięcia po tę pozycję, którą oceniam bardzo wysoko.

 
 

Komentarze

Kod antyspamowy
Odśwież

Aby Skomentować Kliknij Tutaj

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!
  • Zobacz Mini Tutorial