Okładka wydania

Secretum Służby Specjalne, Bezpieczeństwo, Informacja

Kup Taniej - Promocja

Dodatkowe informacje


Oceń Publikację:


Podziel się!

Secretum Służby Specjalne, Bezpieczeństwo, Informacja | Autor: Zbigniew SabakDominik HryszkiewiczJulia NowickaZbigniew CiekanowskiEugeniusz CieślakMagdalena El GhamariBeata Szaruga DomańskaDariusz ProkopowiczRenata TarasiukMateusz Paweł NiedbałaHakiel Mirosław

Wybierz opinię:

Kropka99

Każde państwo posiada swoje służby specjalne, wywiad oraz liczne procedury ochrony, jednak bardzo mało mówi się o tym publicznie.

 

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wydaje jedno z nielicznych na świecie pismo, zajmujące się tematyką służb specjalnych oraz informacji. W moje ręce wpadł numer 2(5) 2016 składający się z 12 artykułów. Język artykułu jest zależny od autora danego tekst, jednak wszystkie są przystępne i napisane jasnym językiem. Do każdego z tekstów dołączone jest streszczenie zarówno w języku polskim jak i angielskim. Artykuły podzielone są na krótkie zatytułowane akapity.

 

Pierwszy artykuł pod tytułem „Służba Bezpieczeństwa i Informacji w systemie bezpieczeństwa Republiki Czeskiej” napisany jest przez dr hab. Zbigniewa Sabaka prof. PSW. Wliczając wstęp i zakończenie, artykuł podzielony jest na 7 podartykułów. Tekst opowiada o służbie bezpieczeństwa w Republice Czeskiej, jej zadaniach oraz działań przez nią podejmowanych, krótko opowiada jej historię, a także opisuje w jaki sposób jest ona kontrolowana.

 

Drugi tekst tego samego autora nosi tytuł „Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa i Informacji Republiki Czeskiej”. Odpowiada on na pytanie w jaki sposób praktycznie działa ta służba – jakie narzędzia może wykorzystywać oraz z jakimi instytucjami współpracuje. Artykuł składa się z 11 części.

 

Trzeci tekst jest autorstwa nadkom. dr Dominika Hryszkiewicza i nosi tytuł „Współpraca Policji i służb specjalnych w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom państwa”. Autor skupia się na opisaniu współpracy policji oraz służb specjalnych w dobie nowych niekonwencjonalnych zagrożeń, opowiada także o tym co różni dwie te instytucje w działaniach. Artykuł jest krótszy niż dwa poprzednie, gdyż zawiera tylko 5 podrozdziałów.

 

Czwarty artykuł opracowany został przez dr Julię Nowicką oraz dr hab. inż. Zbigniewa Ciekanowskiego prof. PSW i zatytułowany jest „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych”. Autorzy skupiają się na zdefiniowaniu pojęcia bezpieczeństwo oraz działalności gmin i powiatów, a także służb takich jak policja czy straż pożarna w celu zapewnienia właśnie bezpieczeństwa wśród obywateli. Artykuł zawiera siedem podartykułów.

 

Piąty tekst pod tytułem „Bezpieczeństwo cybernetyczne w lotnictwie cywilnym” napisał dr hab. Eugeniusz Cieślak. Opisuje skąd biorą się zagrożenia w cyberprzestrzeni w lotnictwie, zwraca uwagę na ich skutki oraz na to, jak zagrożenia wzrosły po 2012 roku. Artykuł nie jest objętościowo obszerny w porównaniu z poprzednimi i zawiera jedynie dwa podtytuły.

 

Szósty artykuł autorstwa dr hab. inż. Zbigniewa Ciekanowskiego prof. PSW zatytułowany jest „Zarządzanie wiedzą – szkic pojęciowy”. Skupia się on na pojęciu zarządzania wiedzą, samą istotą wiedzy i określa jej typy, a także opisuje procesy zarządzania nią. Tekst nie jest obszerny, składa się ze wstępu, dwóch części właściwych oraz zakończenia.

 

Siódmy artykuł noszący tytuł „Zarządzanie sytuacją kryzysową w procesie przeciwdziałania i likwidacji skutków klęski żywiołowej” napisany został przez dr Magdalenę El Ghamari. Przedstawia on definicję klęski żywiołowej oraz określa kiedy SZ RP niosą pomoc społeczeństwu w przypadku takiej klęski. Artykuł składa się ze wstępu, czterech podakapitów oraz zakończenia.

 

Ósmym artykułem jest „Sztuka komunikacji w zarządzaniu wiedzą o obronności” autorstwa dr Julii Nowickiej. Artykuł opisując zasady sztuki wojennej stara się ukazać sztuki walki słowem. Autorka ukazuje zasady uniwersalne, a także etyczne. Publikuje ona własne wyniki badań dotyczące kompetencji komunikacyjnych kadry kierowniczej wojsk lądowych. Artykuł jest obszerny, jednak składa się jedynie z czterech części.

 

W dziewiątym artykule wracamy znów do cyberprzestrzeni, a mianowicie dr Beata Domańska-Szaruga i dr Dariusz Prokopowicz przedstawiają tekst pod tytułem „Ochrona transferu danych w cyberprzestrzeni”. Skupiają się oni na wzroście ryzyka ujawnienia danych osobowych przez osoby niepowołane do dostępu do takich informacji. Przedstawiają także akty prawne regulujące bezpieczeństwo w sieci oraz pokazują skalę ataków hakerskich oraz terrorystycznych na sieci telekomunikacyjne. Artykuł mimo, że składa się z siedmiu części, nie jest długi.

 

Dziesiąty artykuł nosi tytuł „Mossad po zamachu w Monachium w 1972r. Implikacje w walce z międzynarodowym terroryzmem” i napisany został przez dr Renatę Tarasiuk. Opisuje ona radykalną lewicę w Europie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku oraz terroryzm w Palestynie, któremu również dowodziła lewica. Następnie skupia się na zamachu na stadionie olimpijskim w Monachium, a także działań jakich podjęły się służby specjalne już po zamachu. Artykuł wraz ze wstępem i zakończeniem liczy sześć części.

 

Przedostatni artykuł autorstwa dr inż. Mateusza Pawła Niedbały nosi tytuł „Możliwości wykorzystania nanomateriałów jako środków masowego rażenia i ich nośników”. Pomimo, ze przedstawia on dobre wykorzystanie nanomateriałów, to głównie skupia się na negatywnych skutkach tych odkryć oraz jak mogą być one wykorzystane, gdy wpadną w niepowołane ręce. Opisuje, które z tych materiałów i nośników mogą nieść największe zagrożenie. Artykuł jest krótki, składa się zw wstępu, dwóch podtytułów oraz podsumowania.

 

Ostatni artykuł tego numeru nosi tytuł „Operacyjne działania Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego MSW w walce z terroryzmem lotniczym” i został on napisany przez mgr Mirosława Hakiela. Opisuje ona początek terroryzmu lotniczego, który stał się problemem międzynarodowym, po czym przechodzi on do przedstawienia działań profilaktycznych mających na celu ochronę lotnictwa cywilnego. Skupia się ona także, na przedstawieniu roli organów bezpieczeństwa państwa w przeciwdziałaniu terroryzmowi lotniczemu. Artykuł składa się z czterech części, jednak jest dosyć obszerny.

 

„Secretum” jest to ciekawe czasopismo, które przedstawia informacje na temat bezpieczeństwa oraz organów państwa odpowiedzialnych za zapewnienie go. Artykuły napisane są prostym językiem i zaciekawiają czytelnika. Jest to bardzo dobra pozycja do wykorzystania we wszelkiego rodzaju referatach, czy pracach dyplomowych. Uważam, że nawet osoby, które z bezpieczeństwem wewnętrznym nie mają nic wspólnego, tak jak ja, znajdą tutaj ciekawe informacje.

 

Komentarze

Kod antyspamowy
Odśwież

Aby Skomentować Kliknij Tutaj

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!

  • Stwórz Konto