Wersja dla osób niedowidzącychWersja dla osób niedowidzących

Okładka wydania

Mediacje Gospodarcze

Kup Taniej - Promocja

Dodatkowe informacje

 • Pod Redakcją: Aleksander Binsztok
 • Gatunek: Poradniki
 • Język Oryginału: Polski
 • Liczba Stron: 256
 • Rok Wydania: 2017
 • Numer Wydania: I
 • Wymiary: 170x240 mm
 • ISBN: 9788361872252
 • Wydawca: Marina
 • Oprawa: Miękka
 • Miejsce Wydania: Wrocław
 • Ocena:

  5,5/6

  5/6


Oceń Publikację:

Książki

Fabuła: 100% - 2 votes
Akcja: 100% - 2 votes
Wątki: 100% - 2 votes
Postacie: 100% - 3 votes
Styl: 100% - 4 votes
Klimat: 100% - 2 votes
Okładka: 100% - 2 votes
Polecam: 100% - 2 votes

Polecam:


Podziel się!

Mediacje Gospodarcze | Autor:

Wybierz opinię:

Uleczkaa38

Sukces gospodarczy firmy, zarówno tej wielkiej, jak i tej kilkuosobowej, zależy od bardzo wielu czynników. Umiejętność podejmowanie trafnych decyzji, zdolność kalkulowania i przewidywania sytuacji na rynku, innowacyjne i nietuzinkowe pomysły, wprawne motywowanie pracowników ku efektywniejszemu działaniu, jak  i również - umiejętnie prowadzone mediacje gospodarcze. I to właśnie temu ostatniemu z aspektów prawidłowego funkcjonowania firmy, poświęcona jest niezwykle intrygującą książka pod red. Aleksandra Binsztoka pt. "Mediacje gospodarcze", która to ukazała się nakładem Wydawnictwa Marina.

 

Pozycja ta oferuje sobą kompleksowe i niezwykle wyczerpujące spojrzenie na kwestię mediacji gospodarczych, ukazując tak teoretyczną, jak i praktyczną stronę roli i ich obecności w gospodarczej codzienności każdej firmy i każdego przedsiębiorcy. To wyczerpujące kompendium wiedzy na temat tego, jak prowadzić mediacje gospodarcze w sposób, który uchroni nas przed wyczerpującymi, zarówno czasowo jak i finansowo procesami, jak i też przyniesie długoterminowe korzyści i zyski dla biznesu. Prawo, ekonomia i psychologia - to właśnie na tych trzech filarach wiedzy i nauki oparto treści niniejszej publikacji, której to poznanie stanowi gwarancję sukcesu zarówno na polu działalności gospodarczej, ale także i udanej kariery zawodowej.

 

Książka ta została podzielona na sześć głównych części, z których to każda skupia się na odmiennym aspekcie zagadnienia mediacji gospodarczych.

 

I tak pierwsza z nich pt. "OGÓLNIE O MEDIACJACH GOSPODARCZYCH", stanowi swoiste wprowadzenie do tematu m.in. w oparciu o wyjaśnienie znaczenia pojęcia mediacji, wskazanie wszelkich możliwych zagrożeń jakie mogą płynąć z nieumiejętnej formy ich prowadzenia, czy też wreszcie uwypuklenie różnić i odrębności pomiędzy mediacjami, a negocjacjami gospodarczymi, które to pojęcia bardzo często są ze sobą mylone. To swoiste "A,B,C" negocjacji, idealnie wprowadzające nas w ten temat, jak i też niezbędne ku większej łatwości przyswojenia kolejnych rozdziałów tej książki.

 

Druga część - "RODZAJE I POLA MEDIACJI GOSPODARCZYCH", podejmuje już bardziej złożoną tematykę, m.in. podział na rodzaje i formy mediacji gospodarczych, różnice w kształcie prowadzenia negocjacji zbiorowych, a pracowniczych negocjacji indywidualnych, charakter negocjacji prowadzonych pomiędzy pracownikami, kierownictwem, jak i zarządem, czy też choćby roli osoby prawnika, w prowadzeniu mediacji. To również skupienie się na zagadnieniu roli mediacji w sferze publicznej, odrywających coraz większą rolę w dzisiejszym świecie. Tym samym też rozdział ten wprowadza nas swoją lekturą w o wiele bardziej złożone, jak i też skomplikowane aspekty mediacji, przygotowując nas ma stricte prawny charakter tego zagadnienia, o którym szerzej jest w kolejnej części.

 

Zgodnie z powyższą uwagą, trzecia część pt. "PRAWO A MEDIACJE GOSPODARCZE", skupia się na prawnej stronie mediacji gospodarczych, czyli ukazaniu i porównaniu roli prawnika w procesie sądowym, względem procesu mediacyjnego, następnie wymaganiom i kryteriom prawnym, jakie winien spełniać mediator, jak i również aspekcie prawnym osiągniętej ugody mediacyjnej, czyli innymi słowy rzecz ujmując na tym, co ona nam daje w świetle prawa. Ten rozdział wymaga już od czytelnika niezbędnej wiedzy w zakresie prawa gospodarczego, choć naturalnie autorzy starają się tutaj przybliżać tę tematykę w jak najbardziej przystępny i zrozumiały sposób.

 

Kolejna część pt. "PSYCHOLOGIA I KOMUNIKACJA A MEDIACJE GOSPODARCZE", skupia się zgodnie ze swym tytułem na psychologicznej stronie prowadzenia mediacji gospodarczych. Umiejętność słuchania, spokojnego wyrażania swych emocji, aktywnego uczestnictwa w rozmowie - oto podstawy tej części lektury, którą dopełniają takie kwestia, jak chociażby odpowiednia aranżacja miejsca prowadzenia mediacji, rola manipulacji (tak pozytywnej, jak i negatywnej) w czasie ich prowadzenia, czy też wreszcie przybliżenie znaczenia i funkcji inteligencji moralnej oraz inteligencji emocjonalnej w procesie mediacyjnym. To bardzo interesujące, niezwykle ciekawie opisane i chyba też najbardziej fascynujące treści w całej lekturze tej książki, które to mogą wnieść wiele dobrego nie tylko w życie przedsiębiorcy i pracownika, ale również i każdego człowieka.

 

Piąta część nosi tytuł "WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH METOD PROMOCJI I PROWADZENIA MEDIACJI", i skupia się ona w głównej mierze na możliwościach, ułatwieniach i szansach oferowanych nam przez Internet, różnicy pomiędzy prowadzeniem rozmów w formie "on-line i off-line", jak i też prognoz na przyszłość w zakresie roli nowoczesnych technologii w procesie mediacji. To również intrygujące spojrzenie na techniki heurystyczne ( m.in. konstruktywna krytyka i parafrazowanie), które mogą pomóc osiągnąć nam sukces mediacyjny. Część tę wieńczy zaś bardzo ciekawy artykuł poświęcony wciąż małej popularności mediacji w świecie biznesu, a także również interesujący tekst odnośnie metod i środków, służących zmianie tego stanu rzeczy.

 

Ostatnia część książki - "PRAKTYKA MEDIATORA GOSPODARCZEGO", skupia się na praktycznym aspekcie tego procesu. I tak znajdziemy tu m.in. kodeks etyczny mediatorów polskich, podstawowe standardy dobrych praktyk mediacyjnych, jak i też interesujące zestawienie kosztów sądowych, a także kwestii wynagrodzenia mediatorów. Jednak najważniejszą częścią tego rozdziału jest praktyczny zestaw najważniejszych dokumentów - głównie wzorów i formularzy, wykorzystywanych w mediacjach gospodarczych. To skarbnica praktycznej wiedzy dla każdego czytelnika, który uzyskaną za sprawą poprzedniej części lektury teorię, może przenieść już na czystą praktykę...

 

 "Mediacje gospodarcze" to niezwykle intrygującą, wyczerpującą temat i podana w bardzo przystępny sposób praca, jakiej to dotąd nie mieliśmy okazji spotkać na polskim rynku wydawniczym. Do jej największych zalet i atutów należy z pewnością wielka rozpiętość tematyczna, skupiająca się na absolutnie każdym z aspektów prowadzenia mediacji gospodarczych, od prawnego począwszy, na psychologicznym skończywszy. Znakomici specjaliści z każdej z tych dziedzin nauki, dzielą się nią tu z nami w swych artykułach, opartych na wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Podobnie wielkie uznanie budzi to, iż książka ta została napisana w tak przystępny i zrozumiały sposób, dzięki czemu też mogą czerpać z nie wiedzę nie tylko adepci prawa, ale także i laicy w tym względzie.

 

Duże słowa uznania należą się również pod adresem Wydawnictwa Marina, które zadbało o bardzo fachowe, jak i też efektowne wydanie tej publikacji. Doskonałej jakości papier, wyrazisty druk, przejrzysty układ tekstów, jak i też bardzo praktyczny charakter zawartych w tej książce wzorów dokumentów, które mogą posłużyć w idealny sposób za przykład sporządzenia własnej dokumentacji, niezbędnej przy prowadzeniu mediacji -  wszystko to wspólnie sprawia, iż praca, nauka i lektura tej książki, niosą sobą nie tylko pokaźną porcję wiedzy, ale też i autentyczną przyjemność.

 

 "Mediacje gospodarcze" pod red. Aleksandra Binsztoka, to kompletna, rzetelna i niezwykle fachowa rozprawa nad zagadnieniem mediacji gospodarczych. Rozprawa godna polecenia każdemu czytelnikowi, którego ów temat interesuje i któremu zawarte tu wskazówki, mogą przydać się w jego pracy, karierze naukowej oraz poprawnych i niosących sukces relacjach z podwładnymi i zwierzchnikami. 

Zawodowa Czytelniczka

„Mediacje gospodarcze” pod redakcją Aleksandra Binsztoka to pozycja interdyscyplinarna, wykorzystująca osiągnięcia wielu nauk: prawa, psychologii, socjologii, retoryki stosowanej oraz marketingu. Jest to zarazem poręczne kompendium wiedzy, które obejmuje nie tylko sposoby przeprowadzania efektywnych rozmów biznesowych, ale także zbiór propozycji podnoszących efektywność pracy mediatora i ułatwiających jego działania.

 

Książka podzielona została na kilka działów tematycznych obejmujących następujące zagadnienia: ogólne wiadomości o mediach, wśród których odnaleźć można cele mediacji gospodarczych, ich zalety, ale także wady i zagrożenia, jakie ze sobą niosą (w szczególności omówione zostały: syndrom myślenia grupowego oraz konflikty interpersonalne). Pierwszy dział obejmuje także różnice pomiędzy mediacjami gospodarczymi a negocjacjami. Druga część książki dotyczy rodzajów i pól mediacyjnych – interpersonalnych, obecnych w sporach zbiorowych oraz tych, które obejmują sferę publiczną. Nie zostały pominięte także kwestie prawne. Opracowana została bowiem wiedza na temat pozycji, jaką zajmuje prawnik oraz wymagań, jakie stawiane są mediatorom. Scharakteryzowano również ugodę mediacyjną w postępowaniu cywilnym. Książka wzbogacona została w wiedzę psychologiczną, skupioną zwłaszcza na efektywnej i kulturalnej komunikacji. Autorzy zwrócili uwagę na ogólne odmiany manipulacji (ośmieszanie, ignorowanie, wywoływanie poczucia winy i wstydu, podwójne karanie oraz zatajanie informacji), jak również i na te, które są najczęściej używane w mediacjach gospodarczych (tworzenie sytuacji stresowych, eskalacja żądań, oczekiwanie, czyli kłamstwa, ingracjacja). Czytelnicy odnajdą w książce informacje na temat tego, jakie kompetencje sprawiają, że radzimy sobie lub nie w relacjach z ludźmi. Składowe inteligencji interpersonalnej oraz metody skutecznego słuchania – tzw. „odzwierciedlanie” to przykłady zawartej tu wiedzy. W ramach komunikacji bez przemocy opisane zostały jej cztery elementy, a także komunikaty blokujące i wyzwalające empatię. Niezwykle cenny jest również dział, w którym przedstawione zostały nowoczesne metody promocji i prowadzenia mediacji, m.in. takie jak: mediacje online, konstruktywna krytyka, technika ping-pong, „pro i contra”, „szkło powiększające i pomniejszające”, „inwentarz potrzeb” oraz parafrazowanie. Każda z powyższych metod opisana jest w sposób wyczerpujący i klarowny. Książka zawiera również praktyczne wskazówki – dziesięć opisanych standardów postępowania oraz informacje na temat kosztów mediacji i kosztów sądowych. Wśród załączników znalazły się wzory kilkudziesięciu dokumentów – klauzul mediacyjnych i mediacyjno-arbitrażowych, wnioski przeprowadzenie mediacji, pełnomocnictwa, ugody, protokoły i notatki z postępowań mediacyjnych oraz przeprowadzonych spotkań, ale również wzór zaproszenia na mediację lub informacja o niedojściu mediacji do skutku.

 

Książka zawiera wiele wykresów, tabel oraz szkiców, które mają na celu ułatwić odbiór tekstu oraz przyspieszyć wyszukiwanie najważniejszych wiadomości. Do poszczególnych działów sporządzono solidną bibliografię, która w razie wątpliwości odsyła czytelnika do kolejnych pozycji literatury fachowej. Nie tylko prezentowana w książce wiedza, ale także atrakcyjna szata graficzna i eleganckie wydanie zachęcają do jej zakupu.

 

„Mediacje gospodarcze” można traktować jako podręcznik do nauki, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje, ale także jako pozycję, która umożliwia szybkie przypomnienie zagadnień. Poszczególne artykuły napisane zostały stylem naukowym, choć bardzo przystępnym w odbiorze. Autorzy chcąc ułatwić czytelnikom zrozumienie oraz przyswojenie prezentowanej wiedzy, posługują się fachową terminologią jedynie po to, by wyjaśnić prezentowane zagadnienia, a nie uczynić je jeszcze bardziej niezrozumiałymi.

 

„Mediacje gospodarcze” pod redakcją Aleksandra Binsztoka to nowoczesna i ciekawa propozycja, która u swych podstaw ma ideę porozumienia oraz przeprowadzania rozmów w atmosferze wzajemnego szacunku i kultury języka. Książka wyposaża mediatorów w niezbędne do osiągnięcia profesjonalizmu informacje oraz techniki.

 

Komentarze

Kod antyspamowy
Odśwież

Aby Skomentować Kliknij Tutaj

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!
 • Zobacz Mini Tutorial