Okładka wydania

Józefa Lis-Błońska Ucieczka Z Twierdzy „Bobrujsk”

Kup Taniej - Promocja

Dodatkowe informacje

 • Autor: Maria Weber
 • Tytuł Oryginału: Józefa Lis-Błońska Ucieczka Z Twierdzy „Bobrujsk”
 • Gatunek: Historia PolskiPamiętnikiDziennikiWspomnienia
 • Język Oryginału: Polski
 • Liczba Stron: 152
 • Rok Wydania: 2017
 • Numer Wydania: I
 • Wymiary: 170 x 245 mm
 • ISBN: 9788373997035
 • Wydawca: Rytm
 • Oprawa: Twarda
 • Miejsce Wydania: Warszawa
 • Ocena:

  2/6

  4/6


Oceń Publikację:

Książki

Fabuła: 100% - 1 votes
Akcja: 100% - 1 votes
Wątki: 100% - 2 votes
Postacie: 100% - 1 votes
Styl: 100% - 1 votes
Klimat: 100% - 1 votes
Okładka: 100% - 1 votes
Polecam: 100% - 1 votes

Polecam:


Podziel się!

Józefa Lis-Błońska Ucieczka Z Twierdzy „Bobrujsk” | Autor: Maria Weber

Wybierz opinię:

Brzoza

Niewiele osób wie o tym, że Polki jako jedyne przedstawicielki płci pięknej walczyły na froncie podczas pierwszej wojny światowej. Po wybuchu konfliktu Józef Piłsudski umożliwił kobietom służbę wojskową w Oddziale Wywiadowczym I Brygady Legionów oraz tzw. Oddziale Lotnym Wojsk Polskich. Podczas wojny polsko - bolszewickiej powołano do życia pierwszą regularną kobiecą formację wojskową, czyli Ochotniczą Legię Kobiet. Panie włączyły się również w działalność konspiracyjną w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej. I to właśnie w szeregach POW swą działalność niepodległościową rozpoczęła Józefa Lis - Błońska, bohaterka książki "Ucieczka z twierdzy Bobrujsk" pióra Marii Weber.

 

Józefa Lis - Błońska z d. Michałowska przyszła na świat w 1900r. w rodzinie Konstantego oraz Joanny z d. Okołów. W wieku 5 lat straciła przedwcześnie zmarłą matkę, zaś po pewnym czasie ojciec ożenił się ponownie. Na przełomie 1914 i 1915r. rodzina przeniosła się do Mińska Litewskiego. W wyniku działań wojennych miasto kilkukrotnie przechodziło z rąk do rąk: wojska carskie zostały wyparte przez bolszewików, zaś po podpisaniu pokoju brzeskiego do Mińska wkroczyli Niemcy, którzy wycofali się w listopadzie 1918r., ponownie ustępując Armii Czerwonej. W tym burzliwym okresie nastoletnia Józefa Michałowska dzieliła czas między naukę, działalność w żeńskiej drużynie harcerskiej im. Emilii Platerówny oraz sekcji pocztowej Koła Polek im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Swoją aktywnością i patriotyczną postawą zwróciła na siebie uwagę Mateusza Stefanowskiego ps. "Żywy, komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej na Białorus, który zaproponował jej współpracę. Oficjalnie Józefa Michałowska złożyła przysięgę i przystąpiła do POW w lutym 1919r. Do jej zadań należało przenoszenie wiadomości, broni, a z czasem przepisywanie rozkazów i meldunków. Po aresztowaniu "Żywego" i osadzeniu go przez bolszewików w twierdzy Bobrujskiej, "Ziunia" podjęła ryzykowną próbę pomocy w jego ucieczce. Niestety, bezskuteczną. Za swoją działalność w POW została odznaczona Orderem Virtuti Militari. W wyniku bolszewickiej ofensywy rodzina Michalskich przeniosła się do Warszawy, gdzie Józefa podjęła pracę jako tłumaczka i referentka w II Oddziale Sztabu NDWP. Latem 1923r. wzięła ślub z poznanym jeszcze w Mińsku por. Stanisławem Lisem - Błońskim. W czerwcu 1924r. doczekali się jedynego dziecka, córki Danuty. Szczęśliwe życie rodziny zostało gwałtownie przerwane we wrześniu 1939r. Zmobilizowany por. Lis - Błoński został ciężko ranny w nogi podczas potyczki z wojskami sowieckimi i 31 października zmarł w szpitalu w Szczebrzeszynie. Do ostatniej chwili życia towarzyszyła mu żona i córka, które opuściły Warszawę i udały się na tułaczkę. Podczas okupacji Józefa Lis - Błońska wraz z córką działała w konspiracyjnej organizacji Związek Syndykalistów Polskich, była sekretarzem redakcji dwóch periodyków "Czynu" i "Sprawy Chłopskiej" oraz członkinią Rady Pomocy Żydom "Żegota". Kolejnym ciosem była śmierć Danusi, która zginęła 21 września 1944r. w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie Józefa Lis - Błońska podjęła pracę w Polskim Radiu, gdzie tworzyła audycje o tematyce okupacyjnej. Pisywała również artykuły prasowe do "Pioniera", "Robotnika" oraz "Warszawskiego Niezależnego Dwutygodnika Literackiego". Jej życie prywatne skupiało się na trwaniu w burzliwym, toksycznym związku ze Stefanem Szwedowskim, dawnym sekretarzem Związku Syndykalistów Polskich. Za swą działalność niepodległościową i konspiracyjną oraz antykomunistyczne przekonania była inwigilowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Zmarła 9 października 1970 roku.

 

Intencją Marii Weber było przedstawienie Józefy Lis - Błońskiej jako kobiety z jednej strony silnej, gotowej do poświęceń w imię Ojczyzny, a z drugiej nieszczęśliwej, samotnej w pierwszym i drugim małżeństwie. Życie bohaterki zostało przedstawione na tle burzliwych losów Polski w XX wieku. Niestety, sposób zaprezentowania samej postaci, jej dorobku społecznego i artystycznego oraz wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości pozostawia wiele do życzenia. Objętość książki jest niewielka, liczy bowiem zaledwie 152 strony, podzielone na pięć rozdziałów, uzupełnionych przez kilkanaście archiwalnych zdjęć, bibliografię oraz indeks nazwisk. Biografia zaczyna się we wrześniu 1939r. gdy por. Stanisław Lis - Błoński na czele swojego oddziału walczy na terenie Lubelszczyzny, a Zofia wraz z córką, po ucieczce z Warszawy, wędruje razem z uciekinierami po bezdrożach Wołynia i Polesia, snując refleksje o okrucieństwie wojny i wracając wspomnieniami do minionych lat. Taka konstrukcja do złudzenia przypomina "Noce i dnie" Marii, gdzie Barbara Niechcic uciekając z Kalińca przypomina sobie szczęśliwe lata przedwojenne. O ile w powieści Marii Dąbrowskiej takie retrospekcje się sprawdzają, o tyle umieszczenie ich na początku biografii wprowadza do lektury niepotrzebny chaos. Lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie chronologicznej, linearnej konstrukcji książki. Maria Weber z wykształcenia jest dziennikarzem i w jej warsztacie pisarskim widocznych jest kilka manier, które psują odbiór dość specyficznego dzieła jakim jest książka historyczna. Pierwszym z nich jest zarysowanie pewnych wydarzeń, które szerzej są opisywane dopiero w dalszej części publikacji. Przykładem tego jest umieszczony w pierwszym rozdziale opis o zniesławienie, jaki Stanisław Lis - Błoński wytoczył lubelskiemu dziennikarzowi Adamowi Zajączkowskiemu. Co więcej, Autorka do głównego tekstu włącza zdanie (cyt.) "O sprawie piszę więcej w rozdziale III", zamiast umieścić je w odpowiednim przypisie. Również sposób w jaki Autorka zaprezentowała wspomnienia niektórych osób, bardziej przypomina film dokumentalny niż książkę. W pracy pojawiają się liczne powtórzenia, niezbyt trafne synonimy (np. pisząc o ekshumacji szczątków pojawia się słowo "resztki") oraz uproszczenia (porównanie osadnictwa wojskowego na Kresach do kolonizacji Dzikiego Zachodu). Biografia Józefy Lis - Błońskiej jest przeplatana fragmentami spraw dość luźno z nią powiązanych, czego przykładem jest zarys historii I Korpusu Polskiego w Rosji oraz Związku Syndykalistów Polskich. Rozumiem, że obie organizacje wywarły wpływ na bohaterkę, ale ich historii poświęcono więcej miejsca, niż współpracy "Ziuni" z jej przedstawicielami.

 

To nieco smutne, że największą zaletą książki o Józefie Lis - Błońskiej są fragmenty dotyczące jej skomplikowanego życia prywatnego. Nie do końca szczęśliwe, pełne przemilczanych "błędów z młodości" małżeństwo ze Stanisławem, relacja z córką, myśli samobójcze, trwałe przyjaźnie z towarzyszami broni i toksyczny, wyniszczający związek ze Stefanem Szwedowskim pozwalają spojrzeć na "Ziunię" nie przez pryzmat orderu Virtuti Militari, ale targających nią uczuć. Bardzo ciekawe są również fragmenty raportów współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa, wśród których znalazły się donosy napisane przez niedoszłego zięcia bohaterki. Na uznanie zasługuje również ładne wydanie książki, na które składają się archiwalne fotografie, skany dokumentów oraz indeks nazwisk. To jednak za mało, by uznać "Ucieczkę z twierdzy Bobrujsk" za książkę dobrą. Autorce należą się słowa uznania za chęć przywrócenia pamięci o wielkiej Polsce, jednak sposób w jaki to robi daleki jest od ideału.

Książkomaniaczka

Do sięgnięcia po książkę "Józefa Lis-Błońska. Ucieczka z Twierdzy Bobrujsk" autorstwa Marii Weber zmotywowałam się głównie dlatego, że ostatnimi czasy bardzo zainteresowałam się tematyką wojenną. Już od dawna miałam chęć sięgnąć po książkę napisaną na faktach, dotyczącą I oraz II wojny światowej. A ta pozycja wydała się wręcz idealna.

 

"Józefa Lis-Błońska jest reprezentantką pokolenia, które musiało dwukrotnie walczyć o niepodległość. Różne były losy i postawy ludzi, którzy przeżyli wojnę. Ona akurat znalazła się w gronie ludzi niezłomnych". Te słowa najlepiej opisują bohaterkę książki Marii Weber.
Młodzi ludzie nie do końca są świadomi ile nasi przodkowie musieli przejść, abyśmy teraz mogli żyć w wolnym kraju. Niestety lekcje historii (nie oszukujmy się) na ogół są nudne, i pomijają wiele faktów. Według mnie czytanie książek napisanych na faktach i dotyczących właśnie losów ludzi, którzy przeżywali terror chociaż w małym stopniu oddaje to czego Ci ludzie doświadczyli na własnej skórze. I uwierzcie mi bądź nie, ale zetknięcie się z historią prawdziwą i dramatem jaki musieli przechodzić na zawsze zostawi trwały ślad w naszej pamięci i zupełnie inaczej zaczniemy postrzegać otaczający nasz świat.

 

Józefa Lis-Błońska (z domu Michałowska) urodzona w 1900 roku. Jest to żona Stanisława Lis-Błońskiego, dowódcy batalionu w czasie obrony Lublina podczas nalotu wojsk niemieckich. Miała jedną córkę Danusię. Józefa Lis-Błońska przeżyła obie wojny światowe. W czasie I Wojny Światowej była nastolatką i była członkinią Polskiej Organizacji Wojskowej działającej na terenie Mińska Litewskiego. W czasie II wojny światowej również należała do organizacji wojskowych. Bohaterka książki Marii Weber zdecydowanie zasługuje na miano niezłomnej. Zapytacie dlaczego? Już Wam odpowiadam. Józefa Lis-Błońska całe swoje życie poświęciła Polsce. Nigdy nie przestała Polski kochać. Nigdy nie stanęła przeciwko Polsce. Była wielką patriotką. Nieustraszoną kobietą, która mimo iż była poszukiwana, a za jej "głowę" wyznaczona nagrodę, to nigdy się nie poddała. Brała udział w niebezpiecznych działaniach, za które groziło wywiezienie, a co gorsza rozstrzelanie. Ale ona walczyła do końca. Józefa Lis-Błońska może być dla wielu osób przykładem prawdziwej patriotki. To właśnie tacy ludzie powinni być wzorem dla współczesnej młodzieży.

 

Mimo dużej ilości zawartych ciekawych informacji, książki nie zaliczę niestety do grona moich ulubionych. Już wyjaśniam dlaczego. Mianowicie sięgając po tę pozycję miałam nadzieję przeczytać świetną biografię Józefy Lis-Błońskiej i dowiedzieć się jak najwięcej o jej życiu w czasie wojen. Niestety większość powieści, mimo iż wydarzenia przypadają na okres wojen oraz międzywojenny, to opisy prywatnego życia bohaterki książki Marii Weber. Nie zrozumcie mnie źle. Po prostu osobiście wolę literaturę historyczną, w której opisywane wydarzenia z życia głównych postaci to wydarzenia ściśle związane z wojną. Opisujące przeżycia, rozterki, więzienie bohaterów. W tej książce tego nie dostałam, ponieważ jak już wspomniałam życie prywatne bohaterki zajmuje większą część książki. Jednak mimo wszystko zachęcam Was po sięgnięcie po tę pozycję, gdyż nie jest ona zła, jest po prostu nie w moim guście.

 

Po przeczytaniu tej książki stwierdziłam, jak mało My wiemy o życiu. Rodzimy się w wolnym kraju, żyjemy praktycznie nie martwiąc się o jutro. Nasi przodkowie przelali wiele krwi, żebyśmy żyli w wolnym kraju. W kraju, w którym nie musimy martwić się czy jutro nas nie zastrzelą, aresztują, czy też nie spadnie na nas pocisk wybuchowy. Także pamiętajcie, o wszystkich, którzy zginęli za Naszą Niepodległość, bo tak naprawdę Oni wszyscy są Narodowymi Bohaterami, o których należy pamiętać, a pamięć o Nich szanować.

 

Komentarze

Kod antyspamowy
Odśwież

Aby Skomentować Kliknij Tutaj

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!

 • Stwórz Konto