Wersja dla osób niedowidzącychWersja dla osób niedowidzących

Kiedy złożyć wniosek?

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na naukę powinieneś się ubiegać, gdy Twoim głównym celem pobytu w Polsce jest podjęcie lub kontynuacja studiów niestacjonarnych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Zezwolenie udzielone ze względu na naukę nie uprawnia do wykonywania pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę(link is external)

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

 

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • aktualne zaświadczenie z uczelni podpisane przez Rektora lub osobę przez Niego upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia studiów, rok studiów, tryb nauki, kierunek studiów, a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca,
  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające uregulowanie opłat za studia w danym roku akademickim,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • dokument potwierdzający wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej,
  • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

 

Co powinienem wiedzieć?

Zezwolenie udzielane jest na okres nauki, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy.  Zezwolenie to nie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę.

 

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!
  • Zobacz Mini Tutorial