Wersja dla osób niedowidzącychWersja dla osób niedowidzących

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych:

  • w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia,
  • w jednostce prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców,

o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Uwaga: do wniosków złożonych przed 27.04.2019 r. obowiązują inne zasady. Do wniosków złożonych przed 27.04.2019 r. nie musisz składać oświadczenia o wysokości kosztów utrzymania. Będziemy jedynie sprawdzać, czy posiadasz wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę(link is external)

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Jeśli jesteś studentem pierwszego roku, zezwolenie udzielane jest na 15 miesięcy. W przypadku, gdy studia trwają krócej niż 1 rok, pierwsze zezwolenie udzielane jest na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Zezwolenie udzielane jest na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia, przedłużony o 3 miesiące.

UWAGA! Państwem, którego obywatelom odbywającym kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach udziela się zezwolenia na pobyt czasowy wcelu kształcenia się na studiach, jest Republika Białorusi

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Pierwsze zezwolenie udzielane jest na 2 lata.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Po uzyskaniu zezwolenia możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia, np. o skreśleniu z listy studentów, rezygnacji ze studiów lub zmianie uczelni.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Współpracujemy z:

BIBLIOTECZKA

Karta Do Kultury

? Jeżeli zalogujesz się na swoje konto, będziesz mógł bezpłatnie:
*obserwować pozycje wydawnicze, promocje oraz oferty specjalne
*dodawać je do ulubionych
*polecać innym czytelnikom
*odradzać produkty, po które więcej nie sięgniesz
*listować pozycje, które posiadasz
*oznaczać pozycje przeczytane/obejrzane
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się, zapraszamy do rejestracji!
  • Zobacz Mini Tutorial